Enkhuizen waarschuwt voor houtgestookte kachels, rook bevat veel fijnstof

ENKHUIZEN – Het is winter, het wordt kouder dus de houtkachels en open haarden staan weer aan. Wist u dat wanneer u in huis uw houtkachel, pellet kachel of open haard aansteekt er rook ontstaat? Deze rook bevat schadelijke stoffen waaronder fijnstof. Deze stoffen veroorzaken luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in de omgeving opleveren. Zelfs wanneer u de rook niet meer ziet.

Droog hout

Wilt u toch uw houtkachel, pellet kachel of open haard aansteken? Dan kan je de hoeveelheid schadelijke stoffen verminderen met de manier waarop u hout stookt. Maak bijvoorbeeld gebruik van droog hout voor een maximale verbranding. Hoe beter het hout verbrandt, hoe minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Verbranding vereist veel zuurstof: zorg daarom voor een goede ventilatie tijdens het stoken. De gassen die vrijkomen tijdens het verbrandingsproces bevatten fijn stof en verslechteren de luchtkwaliteit binnen en buiten uw huis. Wanneer op onverantwoorde wijze wordt gestookt, neemt het gehalte koolmonoxide, dioxine, metaalverbindingen, zoutzuur en formaldehyde in de rook toe. Hierdoor lopen mensen met ademhalingsziekten en jonge kinderen een verhoogd risico op gezondheidsklachten.

Platform Houtrook en Gezondheid

Het Platform Houtrook en Gezondheid geeft oplossingen om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout te voorkomen of te verminderen. Het platform bestaat uit een brede vertegenwoordiging van partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid.

Heeft u toch overlast van houtgestookte kachels in uw buurt dan kunt u gaan praten met de mensen die de overlast veroorzaken. Houd er echter rekening mee, dat dit niet altijd een snelle oplossing van het probleem betekent. Er geldt geen landelijk verbod op het stoken van houtkachels. De gemeente Enkhuizen kan dit niet zomaar verbieden. Wel kan de gemeente bij klachten controleren of de houtkachel voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Als de overlast daarmee niet verholpen wordt, zal gevraagd worden om bewijzen. Uw dagboek komt daarbij goed van pas. Vervolgens neemt de gemeente Enkhuizen een beslissing, waarbij rekening gehouden moet worden met alle belangen, dus zowel met die van u als de houtstokende buren.

Bent u niet tevreden over de beslissing, stap dan naar een Juridisch Loket of de Rechtswinkel voor advies en informatie.

Deel dit artikel