Enkhuizen wijst Flosbeugel aan als locatie voor flexwoningen

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

ENKHUIZEN – Het terrein grenst aan de achterzijde van de woningen aan woonstraat De Gouw en aan de zuidzijde tegen de Drechterlandse weg aan. Een deel van dit terrein, juist het gedeelte dat grenst aan de woningen, is in gebruik als sportterrein door de RSG. Alleen als deze sportvoorziening binnen het gebied wordt verschoven en als de flexwoningen (al of niet met een ontsluitingspad daar nog tussen) tegen de erven van de woningen aan de Gouw kunnen worden gerealiseerd, is er sprake van een locatie aansluitend op de woonwijk c.q. woonstraat, schrijft het college aan de gemeenteraad van Enkhuizen. 

Het college schrijft in de brief aan de gemeenteraad: “Als de huidige locatie-inrichting intact wordt gehouden blijft er alleen ruimte over voor de flexwoningen aan de zuidkant van het terrein. Als de flexwoningen aan de zuidkant worden gesitueerd is door de aanwezigheid van de Drechterlandse weg een geluidswal of –scherm noodzakelijk om een aanvaardbaar woonklimaat te creëren.

De nadelen van deze locatie zijn dus de afgelegen ligging, die alleen door verplaatsing van de sportvoorzieningen kan worden verholpen, en de noodzaak van een geluidswal of -scherm als de afgelegen ligging wordt geaccepteerd.Anjerstraat

Het betreft de locatie ten zuiden van het wijkgebouw IJsselzand. De locatie ligt midden in de woonwijk waardoor aan het criterium leefbaarheid wordt voldaan.

Het college had de locatie Flosbeugel eerder in beeld voor het bouwen van vaste woningen maar door de herstructurering van de Bloemenbuurt is dit niet langer het plan. Uit overleg met Welwonen kwam dit naar voren. Volgens het college is het niet uitgesloten dat deze ruimte moet gaan worden benut als werkruimte bij het verduurzamen van dit deel van de wijk en daarbij zouden dan weer flexwoningen een belemmering gaan vormen.

Maar zegt het college: “Daarnaast draagt de huidige open ruimte rondom het wijkgebouw IJsselzand bij aan de leefbaarheid en aan de positie van  het wijkgebouw in de wijk. Het wijkgebouw zou door flexwoningen minder zichtbaar zijn. Het nadeel van deze locatie is daarmee gelegen in een mogelijke belemmering van de werkzaamheden ter verduurzaming van de wijk en een beperking van de leefbaarheid en de functie  van het wijkgebouw.

Flosbeugel

Volgens het college komt de Flosbeugel als beste uit de toetsing en biedt voldoende basis om het overleg met de omwonenden en met de school te gaan starten. Het college ziet de flexwoningen als een eerste project om ervaring op te doen met deze nieuwe vorm van woningbouw.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category