Er zit weer schot in Medemblik aan Zee, het miljoen project Kop Nieuwstraat

MEDEMBLIK – De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor een uitgebreide omgevingsvergunning van Medemblik aan Zee (MAZ) voor het realiseren van een hotel en horeca en bouw van winkels en woningen op het perceel Dam 4 in Medemblik.

Het plangebied bestaat uit het voormalige raadhuis van Medemblik met de naastgelegen parkeerhaven aan de kop van de Nieuwstraat in Medemblik. De voorgenomen werkzaamheden bestaan uit het transformeren van het kantoor en het parkeerterrein naar 16 woningen, 3 winkels, 1 hotel met brasserie en 78 parkeerplaatsen die deels openbaar zijn. Door het verdwijnen van de parkeerplaatsen aan de oostzijde van het huidige pand, worden ter compensatie het Kerkplein en het huidige busstation Overtoom heringericht.

Lees ook: Dossier MaZ: Projectontwikkelaar en gemeente zijn eruit, bestemmingsplan is definitief

Kernboodschap

De uitgebreide omgevingsvergunning aanvraag wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. De terinzagelegging start op vrijdag 22 oktober 2021. Tijdens deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen op de voorgenomen ontwikkelingsplannen.

Lees ook: GemeenteBelangen geeft update over Kop van de Nieuwstraat (MAZ)

Consequenties

Na afronding van het zienswijze traject wordt er mogelijk een concept nota van beantwoording opgesteld. Dit is afhankelijk van of er zienswijzen worden ingediend. Als er geen zienswijzen zijn ingediend wordt het college gemandateerd om de vergunning te verlenen.

Deel dit artikel