Financiële domper voor Medemblik, overname tribune FC Medemblik gaat ruim 200.000 euro kosten

MEDEMBLIK – Dertig jaar geleden liet het toenmalige MFC een nieuwe tribune bouwen bij het hoofdveld. De hiervoor opgerichte stichting Club van 100 brachten met diverse acties het geld op tafel om de tribune te kunnen realiseren. De stichting sloot met Medemblik de deal dat MFC, nu FC Medemblik na de fusie met D.E.K. 30 jaar het recht van opstal zou krijgen maar na afloop van deze periode de gemeente als grondeigenaar de waarde van de tribune zal vergoeden en eigenaar zou gaan worden van de tribune.

Onvoorziene aanslag op gemeentelijk budget

De onderhandelingen tussen de gemeente Medemblik aan de ene kant en vertegenwoordigers van de Club van 100 aan de andere kant bracht geel soelaas over het vaststellen van de waarde van de tribune. Tussen beide partijen zat een fors verschil. De Club van 100 schatte de restwaarde van de tribune veel hoger in dan de gemeente Medemblik. Besloten werd om meerdere taxateurs een taxatie te laten verrichten en dan de waarde te bepalen op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de tribune die dan door bemiddeling is vastgesteld.

Uiteindelijk is er dan toch een overeenkomst beklonken, voor de Club van 100 valt die flink lager uit dan de oorspronkelijke claim van de stichting, maar voor de gemeente Medemblik heeft de overeenkomst geleid in een onverwacht hoge en onvoorziene claim op het gemeentelijk budget. Medemblik moet een bedrag van 202.500 euro aan de Stichting Club van 100 betalen. Het college zal de gemeenteraad in de Lentenota om toestemming vragen het bedrag te gaan betalen. Wel heeft de gemeente Medemblik bij de Rijksoverheid een aanvraag gedaan voro de SPUK-regeling, om zo de BTW te compenseren, waardoor de verwachting is dat de gemeente Medemblik van de 202.500 euro ongeveer 35.000 euro zal terug ontvangen.

De einddatum van het recht van opstal is reeds bereikt waardoor de gemeente Medemblik nu van rechtswege eigenaar van de tribune van FC Medemblik is geworden. De tribune werd door de stichting Club van 100 verhuurd aan FC Medemblik en de gemeente is verplicht de lopende overeenkomst over te nemen, deze overeenkomst loopt nog tot eind juni 2027. De gemeente Medemblik moet nu met FC Medemblik om tafel om afspraken te maken over het verdere gebruik van de tribune. De gemeente Medemblik zelf heeft geen belang bij het bezit van de tribune maar aan de andere kant ziet FC Medemblik het overnemen van de tribune in de huidige staat niet zitten.

Het college van Medemblik laat weten dat er rekening mee moet worden gehouden dat het eigendom van de tribune meer gaat kosten en dat hiervoor diverse scenario’s dienen te worden uitgewerkt.

Deel dit artikel