RTV West-Friesland

test WF7

Flinke scheuren in huwelijk tussen Enkhuizen en Stede Broec/Drechterland

ENKHUIZEN – Als zelfs de commissaris van de Koning er aan te pas moeten komen om de huwelijksproblemen binnen de SED-gemeenten opgelost te krijgen is het nog maar de vraag of een scheiding niet beter is. Zeker gezien de sfeer afgelopen donderdagavond tijdens een ingelast overleg waarbij de commissaris van de Koning als vredesstichter aanwezig was.

Maar of het nut heeft gehad is zeer de vraag, zeker nu Enkhuizen toch echt wil dat de verdeelsleutel wat de kosten betreft eerlijker gaat worden verdeeld. 450 ambtenaren telt de SED-organisatie en daar hangt een kostenplaatje aan, 34 miljoen euro per jaar. 34 miljoen euro voor huisvesting, vaste lasten, personeelskosten, etc etc.. van die 34 miljoen hoest Enkhuizen 12,7 miljoen op, Drechterland 10,4 miljoen en Stede Broec 10,9 miljoen. En dat is tegen het zere been van de gemeenteraad van Enkhuizen die wil dat de kosten evenredig wordt verdeeld over de 3 gemeenten binnen de SED-organisatie.

Commissie van Wijze Mannen

Dat het spel hoog gespeeld gaat worden door de gemeenteraad van Enkhuizen blijkt wel uit het besluit om het compromis dat de drie burgemeesters hadden gemaakt om een commissie van wijze mannen samen te gaan stellen resoluut van tafel werd geschoven door de gemeenteraad van Enkhuizen waardoor de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ergens in januari een besluit gaan nemen hoe het nu verder moet met de SED-organisatie.

Dat Enkhuizen een stuk meer ambtenaren in bracht in de SED-organisatie en daardoor ook meer moet bijdragen was de gemeenteraad van Enkhuizen blijkbaar vergeten tot ergernis van burgemeester Wortelboer die samen met zijn collega van Drechterland, burgemeester Michiel Pijl de woorden’ schandalig’ en absurd’ in de monden namen. Enkhuizen liet daarop weten dat Enkhuizen misschien wel te lang loyaal is geweest aan de SED-organisatie.

Michiel Pijl drukte Enkhuizen op de borst dat zij vanuit het Rijk ook een veel hogere vergoeding krijgt dan Stede Broec en Drechterland, 1795 euro om 1309 euro voor Drechterland.

Hoe dan ook wat de beslissing van de commissaris van de Koning wordt, als Enkhuizen zich daar niet gelukkig meevoelt kan het altijd nog naar de rechter stappen om haar gelijk te krijgen..

Misschien is een scheiding dan toch beter, want of het ooit nog goed komt tussen de drie huwelijkspartners is nog maar de vraag. Een mogelijkheid is dat Stede Broec en Drechterland samen verder gaan als ‘Stedeland’

 

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen