Fusie partij Morgen! wil opheldering gemeente Medemblik over ‘nee’ flexwoningen Stadtmanterrein

MEDEMBLIK – Het bericht dat Baetland, voorheen DEEN Vastgoed, geen flexwoningen mag bouwen op het voormalige Stadtmanterrein in de kern Medemblik heeft vraagtekens doen oprijzen bij de fractie van Morgen!. 

Eerder dit jaar spraken Tom Beuker, Siem Zeilemaker (Morgen!) en Yannick Nijsingh (D66) een brief aan Baetland over de vraag waarom zij geen woningbouw gaan plegen op de locatie van voormalig Stadtman aan de Randweg in Medemblik.

Baetland wist te vermelden dat zij al vaker op diverse locaties binnen de gemeente Medemblik initiatieven heeft ontplooid voor woningbouw op vastgoedlocaties van Deen en dus ook op het braakliggend terrein van de Stadtman locatie in Medemblik.Maar, zegt Baetland in een reactie: “Hiervoor werden door de gemeente slechts obstakels opgeworpen. Er wordt op geen enkele manier meegewerkt aan oplossingen (b.v. bestemmingswijzigingen). Wat betreft de Stadtmanlocatie hebben wij te horen gekregen dat hier geen woningbouw mogelijk is in verband met het feit dat de nabij gelegen bedrijvigheid té dicht bij deze locatie is waardoor vergunning technisch woningbouw niet mogelijk is.

Ook wijst Baetland nog op de locatie aan de Boogerd in Wognum waar voorheen Super de Boer was gevestigd, deze plannen kwamen niet verder dan de ambtenaar en is nu verhuurd door Baetland aan een derde partij.

Morgen! wil dan ook weten van het college waarom zij eerder richting Morgen! heeft aangegeven welwillend te staan tegenover plannen en voorstellen en welke acties het college heeft ondernomen. Maar, vraagt Morgen!, ‘wij willen ook weten welke plannen aan het college zijn voorgelegd, en wat de precieze reden is dat de provincie niet wil meewerken aan de plannen van Baetland wat de locatie Stadtman betreft,’

Maar Morgen! wijst ook naar de locatie “De Zeehoek” waarbij de invulling is aangegeven dat een strook waar geen permanente woningbouw zou zijn toegestaan, wellicht wel tiny houses of tijdelijke bebouwing zou kunnen plaatsvinden. Morgen! wil dan ook weten wat het verschil is tussen de locatie de Zeehoek en de locatie Stadtman in Medemblik.

Eerder gaf het college al eens aan geen capaciteit te hebben om alles te kunnen regelen, Morgen! vraagt dan ook aan het college of er is overwogen de nodige capaciteit in te huren en of er gesprekken zijn geweest met Deen Vastgoed nu Baetland.e nodige capaciteit hiervoor in te huren?

Tot slot wil Morgen! weten welke opties er zijn om alsnog op deze locatie woningbouw toe te staan.

 

Projectontwikkelaar Stadtmanterrein Medemblik teleurgesteld in opstelling college

Deel dit artikel