GB, MORGEN! en VVD Medemblik: ‘voldoende financiële middelen beschikbaar voor vernieuwbouw Dorpshuis Abbekerk’

ABBEKERK – De drie partijen hebben eind 2021 schriftelijke vragen gesteld aan het college over het Dorpshuis in Abbekerk waar al jaren plannen voor zijn om deze te vernieuwen of zelfs een geheel nieuw dorpshuis waarin de school en de horeca een plaats zouden gaan vinden.

GemeenteBelangen, MORGEN! en de VVD wilden van het college weten of zij het met de drie eens is dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor vernieuwbouw van het dorpshuis in Abbekerk. Maar het college ziet dit toch anders blijkt uit het antwoord: “Het aangenomen amendement van Morgen,

het gaat niet altijd het putje in”, is een budgettair neutraal amendement Er staat een opdracht om 199.739 vanaf 2026 in te zetten voor een aantal doelen, waaronder dorpshuis Abbekerk. De verdeling is niet concreet gespecificeerd.  De amendementen van Gemeentebelangen: ‘laat sport en cultuur niet in de steek’ en ‘Behoud topsport in de gemeente Medemblik’ bevatten dezelfde dekking, en dekking die op andere amendementen werd gebruikt. Het is dus niet per definitie duidelijk wat dan het positieve effect is van deze amendementen is.” aldus het college.

Nog deze maand behandelt de raad een voorstel over het inzetten van de middelen van de septembercirculaire. Bij dit voorstel stelt het college ook voor de dubbele dekkingen uit de aangenomen amendementen bij de begroting 2022 te corrigeren.

Vanuit Allure hebben de drie partijen in 2021 2 schetsen gekregen om toch nog de basisschool bij de vernieuwbouw van het dorpshuis te betrekken en niet zoals de plannen nu liggen dat de school niet bij het dorpshuis wordt betrokken. In een reactie zegt het college: “Op basis van deze schetsen kunnen wij niet beoordelen of er voldoende ruimte overblijft voor een schoolplein. De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Medemblik vermeldt 3 m² per leerlingen verhard gedeelte schoolplein met een minimum van 300 m². Op basis van het leerlingenaantal van de locatie OBS De Plaats (131 op de teldatum 1 oktober 2021) is dat 393 m² .”

Tijdens de begrotingsraad van 2021 werd al snel duidelijk dat de gemeenteraad nieuwbouw niet zag zitten en door de financiële problemen van de gemeente Medemblik werd het hele plan zelfs op een laag pitje gezet door het college, dit tot grote woede van de inwoners van Abbekerk en Lambertschaag.

Deel dit artikel