Geen geld Koggenland naar Alliander

KOGGENLAND – Alliander heeft de gemeente Koggenland als aandeelhouder gevraagd een lening te verstrekken. Hiermee wil het bedrijf de investeringen die noodzakelijk zijn in het elektriciteitsnet voor de komende tijd borgen. Voor Koggenland gaat het om een lening van meer dan een half miljoen euro. Het college heeft besloten dit verzoek af te wijzen en Alliander geen lening te verstrekken.

Koggenland ziet ook de toenemende druk op het elektriciteitsnet vanwege de Energietransitie. Die transitie vraagt veel van gemeenten, zonder dat daar een structurele bijdrage tegenover staat vanuit het Rijk.

Lokale doelen behalen

Wethouder Rosalien van Dolder: ‘Ook wij merken de problemen op het elektriciteitsnet. Er zijn al bedrijven binnen de gemeente die nu geen aansluiting kunnen krijgen. Dit is echter een landelijk probleem. Een lening verstrekken houdt in dat wij als gemeente nog minder geld te besteden hebben. En dat in een financieel moeilijke tijd. Terwijl wij ons juist willen inzetten om onze lokale doelen te behalen.

Zicht op structurele bijdrage Rijk ontbreekt

Er zal daarom vanuit het Rijk structureel een bijdrage geleverd moeten worden, om de Energietransitie te ondersteunen. Zicht op een concrete bijdrage uit het Rijk ontbreekt nog steeds. Daarom heeft ons college besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Alliander.’ aldus Van Dolder.

Deel dit artikel