Geen invloed Drechterland op landelijk coronabeleid, wel op lokaal niveau

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

DRECHTERLAND – Dit blijkt uit antwoorden door het college op vragen die eerder gesteld werden door Seniorenpartij Drechterland die van het college wilde weten hoeveel mensen in Drechterland door de huidige maatregelen uitsluiting ervaren.

Volgens het college is er sprake van een pandemie die we met elkaar zo goed mogelijk proberen te bestrijden.”De maatregelen die in dat kader worden genomen, moeten de veiligheid en volksgezondheid beschermen en zorgen tegelijk voor maatschappelijke discussie. Het is een complexe discussie met vele kanten en gevolgen, waarbij aantallen niet altijd in beeld zijn. Wij weten niet hoeveel mensen zich uitgesloten voelen. We weten ook niet hoeveel mensen thuis blijven omdat ze angst hebben om het virus op te lopen vanwege de vele besmettingen. Het is niet bekend hoeveel mensen in Drechterland moeten wachten op een uitgestelde operatie omdat de aandacht van ziekenhuizen gedwongen uitgaat naar coronapatiënten. Tot slot is ook onbekend hoeveel zorgmedewerkers uit Drechterland zich overbelast voelen door alles wat de afgelopen twee jaar is gebeurd,” aldus het college

Het college wil gerust een onderzoek instellen om de aantallen beter in beeld te krijgen maar zegt erbij dat als er nu een onderzoek wordt gestart de uitkomst waarschijnlijk niet meer klopt omdat er dan door de voortdurende veranderende maatregelen de uitslag niet meer klopt.

Het college is veel met de Drechterlandse samenleving in gesprek om behoeften in beeld te krijgen. Ook hebben wij contact in de regio om de behoeften te signaleren zodat, waar mogelijk, gezamenlijk of landelijk aandacht komt voor knelpunten in de samenleving.

De Seniorenpartij Drechterland vroeg het college ook hoe het college er voor gaat zorgen dat mensen die nu géén toegang meer hebben tot sport/clubs en bijeenkomsten zich niet nog meer vereenzamen.

In een reactie zegt het college: ‘De landelijke overheid scherpt de maatregelen aan. De controle op het coronatoegangsbewijs moet voor veel activiteiten gedaan worden. Wij hebben geen invloed op de landelijke maatregelen. Wel is het ook onze zorg om verdere besmettingen in de Drechterlandse samenleving te voorkomen.   Binnen de mogelijkheden van de maatregelen denken we mee hoe activiteiten in de samenleving wel mogelijk zijn. Zo hebben we eerder al eens meegedacht bij jongerenactiviteiten. Hieruit kwam voor dat er individueel aandacht gegeven werd aan jongeren of dat er buitenactiviteiten werden ontplooid. Dit als alternatief voor de binnenactiviteiten die niet meer mogelijk waren. Gedurende de lockdown bleven bepaalde voorzieningen open voor kwetsbare inwoners, juist om problemen te voorkomen. Als voorbeeld hebben we meegedacht met buurthuizen en met verenigingen die gebruik maken van de buurthuizen. De gemeente bood een klankbord om binnen de maatregelen activiteiten – al dan niet aangepast – door te laten gaan.

Maar verder wordt bijvoorbeeld ook bij organisatoren die een activiteit hebben gepland of willen ontplooien, in gesprekken gewezen op de mogelijkheid tot een “doorstroomactiviteit” buiten. Dan volstaat de anderhalve meter afstand en een mondkapje, zodat iedereen deel kan nemen. “Zo speelt de gemeente steeds in op de mogelijkheden die er binnen de maatregelen nog wel kunnen,” aldus het college

Op de vraag van Senioren Drechterland over: ‘Wat doet de gemeente specifiek aan begeleiding en/of weerbaarheid voor jongeren die nu veel sociale uitsluiting ervaren en niet deel kunnen nemen aan het sociaal verkeer?’ zegt het college: ‘De overheidsmaatregelen zorgen ervoor dat kinderen tot 13 jaar al hun activiteiten kunnen beoefenen zonder het tonen van een coronatoegangsbewijs. Daarnaast blijft het voor iedereen mogelijk om deel te nemen aan het sociale verkeer buiten coronatoegangsbewijs-plichtige georganiseerde activiteiten om. Aanvullend is de gemeente in gesprek met het onderwijs over welke inzet er extra nodig is voor jongeren.

De tiener- en jongerenwerker in Drechterland heeft een actieve en preventieve signalerende functie en levert daarbij een bijdrage door vroegtijdige ondersteuning te geven of te vragen. Dit in samenwerking met professionals uit het netwerk, zoals team inzet, leerplicht,  jongerenwerkers uit de gemeenten Stede Broec en Enkhuizen, wijkagenten, lokale (sport-)verenigingen/organisaties en het onderwijs. 

In Drechterland kunnen (kwetsbare) tieners en jongeren elkaar fysiek ontmoeten op de locaties in Venhuizen (Access gebouw) en in Wijdenes (tienerhonk Swamp). De fysieke locaties zijn geopend voor inloop en activiteiten voor en door jongeren.

Maar Senioren Drechterland wilde ook weten hoe de gemeente Drechterland er voor gaat zorgen dat de focus op handhaving rondom de QR-codes niet belangrijker oogt dan ondersteuning aan diegenen die nu door deze maatregel flink wordt getroffen en wat de gemeente extra voor haar ondernemers gaat doen, ondernemers die nu in de problemen komen nu de financiële compensaties zijn gereduceerd.

Volgens het college inventariseert de gemeente de knelpunten en wensen van (horeca)ondernemers, sportverenigingen en sportscholen. Op basis van de wensen kan de gemeente het landelijk beschikbaar gestelde budget inzetten. De gemeente is continu met de verschillende doelgroepen in gesprek en informeert ondernemers over steunmaatregelen en denkt waar mogelijk mee.

Knelpunten rond ondernemers en het coronadossier maken we bespreekbaar in de regio en koppelen we via de geëigende lijnen terug tot op landelijk niveau,’ aldus het college.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category