Geluidszone houdt woningbouw Stadtmangronden Medemblik tegen

MEDEMBLIK – Naar aanleiding van een bericht op deze website stelde Siem Zeilemaker van de fusiepartij Morgen! in Medemblik schriftelijke vragen aan het college over waarom zij plannen van Baetland, voorheen Deen Vastgoed, tegenwerkten om op de grond waar voorheen Stadtman in Medemblik was gevestigd tegenwerkten.

Maar ook waarom aan de Boogerd in Wognum, op de locatie waar voorheen Super de Boer was gevestigd, geen toestemming te geven om ook hier woningbouw te plegen.

Lees ook: Fusie partij Morgen! wil opheldering gemeente Medemblik over ‘nee’ flexwoningen Stadtmanterrein

In een reactie over De Boogerd in Wognum zegt het college: “De voormalige supermarkt aan de Boogerd heeft eind 2020 met Deen Vastgoed een oriënterend gesprek plaatsgevonden. Daarin is aangegeven dat een combinatie van winkels op de begane grond met daarboven woningen kansrijk is. De afspraak is gemaakt dat Deen Vastgoed zou bekijken hoeveel woningen er minimaal nodig zijn om tot een financieel haalbaar plan te komen. Dit heeft van de zijde van Deen Vastgoed geen vervolg gekregen.

Flexwoningen Stadtmangronden

Als reactie op de vragen van Morgen! over het afwijzen van het bouwen van flexwoningen op de Stadtmangronden zegt het college: “Baetland heeft ons college benaderd met de vraag naar de mogelijkheid om op de locatie Stadtman, Randweg 7 in Medemblik, flexwoningen te realiseren.De gemeente en provincie moeten afwegen of een ontwikkeling een goede ruimtelijke ordening is. Daarbij moet ze kijken of aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. (veiligheid, geluid). Dit is een geluidsgezoneerd bedrijventerrein waarop volgens de Omgevingsdienst wonen (ook tijdelijk) niet iss toegestaan. Bij bijvoorbeeld de lokatie “De Zeehoek” is bij de invulling aangegeven dat een strook waar geen permanente woningbouw zou zijn toegestaan, wellicht wel Tiny Houses of tijdelijke bebouwing zou kunnen plaatsvinden.”

Lees ook: Projectontwikkelaar Stadtmanterrein Medemblik teleurgesteld in opstelling college

Opvallend is dat op Agriport, waar ook geluidszones zijn, wel flexwoningen zijn toegestaan en ook op het industrieterrein bij Wieringerwerf wonen arbeidsmigranten.

Deel dit artikel