Gemeente in gesprek met eigenaar reclamezuil Nieuwstaat Medemblik, ‘staat er wel erg ongelukkig’

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik gaat met Suurland Outdoor eigenaar en exploitant van de reclamezuil aan het begin van de Nieuwstaat/Dam in Medemblik om deze te verplaatsten. GemeenteBelangen stelde eerder hier vragen over en het college is het eens met GemeenteBelangen dat de reclamezuil er wel erg ongelukkig staat.

Uit de antwoorden op de vragen van GemeenteBelangen blijkt dat de exploitant niet vooral overleg heeft gehad met de Draverijvereniging over het plaatsen van de reclamezuil. in één van de antwoorden zegt het college: “In de “Verordening fysieke leefomgeving artikel 6.16 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame” wordt beschreven wat niet mag. Door het plaatsen van een reclamebord op kruisingen en bochten in een weg etc. wordt het zicht van de weggebruikers op ander verkeersgebruikers ontnomen. Dat gaat ten kosten van de verkeersveiligheid. De verordening fysieke leefomgeving is echter op 01-04-2021 vastgesteld. In de periode daarvoor is met de exploitant over de oorspronkelijke aanvraag in de Pekelharinghaven gesproken (vervangen huidige lichtkrant). Er is toen niet aan deze verordening getoetst.

Het college is het dan ook eens met GemeenteBelangen dat de reclamezuil moet verhuizen naar een andere locatie en gaat daarvoor in gesprek met de exploitant.

Deel dit artikel