Gemeente Medemblik maakt stevige financiële keuzes voor een toekomstbestendige gemeente

MEDEMBLIK – Het college van B&W heeft de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De bezuinigingstaakstelling was niet eerder zo groot. Er zijn stevige keuzes gemaakt om tot een financieel gezonde gemeente te komen in de toekomst. Deze keuzes hebben impact op de vitaliteit, leefbaarheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van activiteiten en voorzieningen in onze gemeente voor onze inwoners.

Bezuinigingstaakstelling

Dirk Kuipers

Om tot een financieel  gezonde gemeente te komen, zijn er bezuinigingsvoorstellen gedaan aan de gemeenteraad. Voorbeelden van impactvolle maatregelen zijn het verhogen van belastingen waaronder de OZB, bezuinigingen in het sociaal domein, het verlagen van het ambitieniveau op het gebied van o.a. dienstverlening, duurzaamheid, economische zaken en openbaar groen en het verlagen van subsidies op het gebied van cultuur en muziekonderwijs. Ook zijn geen middelen opgenomen voor de grotere projecten: de vernieuwbouw van dorpshuis Abbekerk en de renovatie van zwembad De Zeehoek in Wervershoof.

Financieel gezond

Wethouder Financiën Dirk Kuipers: “Het is duidelijk dat ons ambitieniveau de komende jaren flinke bijstelling behoeft en dat heeft gevolgen op alle fronten. We zoeken naar meer balans tussen de inkomsten en de uitgaven en een voorzieningenniveau wat daarbij past. De pijnlijke ingrepen zijn noodzakelijk op weg naar een financieel gezonde gemeente.

Vervolg

De begroting is vastgesteld door het college en wordt behandeld in de commissie van 11 oktober. Tijdens de commissie hebben inwoners ook de mogelijkheid om in te spreken. Daarna volgt besluitvorming in de raadsvergadering van 4 november. De stukken zijn vanaf donderdagmiddag 23 september in te zien op https://medemblik.begroting-2022.nl

Deel dit artikel