Gemeentehuis Koggenland oranje verlicht voor ‘Orange the World’

dddd

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met fysiek of seksueel geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes en elke 10 dagen overlijdt een vrouw in Nederland als gevolg van huiselijk geweld. Er is aandacht nodig om zo het geweld tegen vrouwen en meisjes te kunnen stoppen.

Wereldwijde campagne

In alle lagen van de bevolking komt geweld voor. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Denk aan schoppen, slaan, schreeuwen, vernederen, seksueel geweld of financieel misbruik. Het is hard nodig dat deze problemen aangepakt worden. Ieders hulp is hierbij nodig. Met de wereldwijde campagne ‘Orange the World’ wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld. Oranje staat voor de dagenraad; het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Sinds 2014 is het oranje uitlichten van landmarks een onderdeel van ‘Orange the World’.

Maakt u zich zorgen?

Maakt u zich zorgen om een familielid, vriendin, buurvrouw, collega of klasgenoot? Bel dan voor hulp en advies met organisatie Veilig Thuis, dit kan anoniem. Bel 0800-2000 of chat met Veilig Thuis via www.veiligthuis.nl. Samen maken we het verschil.

Deel dit artikel