Gemeenteraad Hoorn wil onderzoek naar aanbesteding voormalige viskiosk

HOORN – De gemeenteraad wil een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de aanbesteding van de voormalige viskiosk in de Hoornse haven. Dat was de uitkomst van een inlichtingendebat over de aanbestedingsprocedure in de raad van dinsdag 14 december. 

In 2019 stopte de ondernemer van de voormalige viskiosk van Parlevliet aan het Hoofd 2B in de haven. Hierop besloot het college van B en W om een toeristisch informatiepunt in de voormalige viskiosk te vestigen. Er volgde een openbare aanbesteding. In juli 2021 werd de kiosk gegund aan RenTourBuy, die vanuit de kiosk ook fietsen en duurzame vervoersmiddelen wil gaan verhuren.

Na de aanbesteding ontvingen een aantal raadsleden signalen over mogelijke vooringenomenheid tijdens dat proces. Hierop stelden acht raadsfracties in juli 2021 kritische vragen over het verloop van de openbare aanbesteding. Wethouder Broersma gaf toen toe dat de aanloop rommelig was verlopen, maar dat de aanbesteding goed en volgens de regels was verlopen.

In augustus vroeg de fractie van De Realistische Partij alle informatie en berichten rond dit dossier op. Op basis van die informatie stelt de fractie dat RenTourBuy eerder door de gemeente is benaderd en tijdens de aanbestedingsprocedure is gefaciliteerd en bevoordeeld. Tijdens het inlichtingendebat op dinsdag 14 december stelde de fractie opnieuw kritsiche vragen aan het college over het aanbestedingstraject

Wethouder Broersma legde tijdens het debat uit dat er in de aanloop van de aanbesteding bij wijze van marktverkenning met meerdere partijen contact is geweest, maar dat hierbij geen afspraken zijn gemaakt met partijen. De beoordelingscommissie heeft volgens de wethouder geen contact gehad met de deelnemende partijen. Ook is volgens de wethouder geen van de partijen bevoordeeld.

De fractie van De Realistische Partij was het geheel niet eens met de reactie van wethouder Broersma en gaf aan dat uit de beschikbare stukken duidelijk bleek dat de aanbesteding echt niet goed is verlopen. Na een lange schorsing diende de fractie een motie in om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de aanbestedingsprocedure, het voortraject en de gunning.

Wethouder Broersma liet namens het college dit verzoek om een onafhankelijk onderzoek te steunen. De raad stemde unaniem in met het onderzoek. Er is een verzoek gedaan om een voorstel voor te bereiden voor de raad in februari 2022 met daarin de definitieve onderzoeksvragen. Daarna zou het onderzoek uit kunnen worden gevoerd.

Deel dit artikel