Verleende evenementenvergunning, met geluidsontheffing Oldehoofsterkerkhof, (11010372) Skelterrace Friesland, op 17 juni 2016, verzenddatum 26-04-2016.

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Leeuwarden. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen friesland
  2. gmb-2016-62603
  • Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2016

 

Omschrijving:

Bezwaar: Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaand besluit. Een belanghebbende is iemand van wie de belangen direct betrokken zijn bij het besluit. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending (zie achter “verzenddatum”). In uw bezwaarschrift dient u het volgende te vermelden: uw naam en adres; dagtekening; omschrijving van het besluit (dossiernummer – het nummer tussen haakjes) en de gronden van uw bezwaar. Kijk voor meer informatie over bezwaarschrift indienen op www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift. Het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Leeuwarden. Uitzondering Drank- en Horecavergunning, gedoogverklaring, exploitatievergunning, terrasvergunningen, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet en evenementenvergunning, richten aan: burgemeester van Leeuwarden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie rtvwestfriesland.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen