Ontwerpbestemmingsplan “Leeuwarden – Herbestemming kantoorpand De Friesland”

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Leeuwarden. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen friesland
  2. gmb-2023-545078
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Van donderdag 21 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ligt dit ontwerpbestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan en bijbehorende stukken ter inzage. PlangebiedHet ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Harlingertrekweg 53 te Leeuwarden. OntwikkelingHet bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van een woonfunctie op het voormalige kantoorpand van de Friesland zorgverzekering. Dit pand wordt voorlopig nog als kantoor gebruikt, maar zal op ten duur getransformeerd worden naar woningen. Bij de transformatie van het kantoorpand naar woningen zullen er op enkele plekken een extra bouwlaag op het bestaande gebouw worden gerealiseerd en balkons worden toegevoegd. In de plint van het bestaande kantoorpand wordt rekening gehouden met een invulling van kleinschalige commerciële functies. Daarnaast wordt in dit bestemmingsplan de realisatie van een nieuwe woontoren mogelijk gemaakt op zuidwestelijke gedeelte van het perceel. In de nieuwe woontoren kunnen in totaal 35 woningen worden gerealiseerd. Op de begane grond is ruimte voor kleinschalige commerciële functies, waaronder een horecabedrijf van categorie 1 (daghoreca) met terras. In totaal voorziet het bestemmingsplan in maximaal 150 woningen. InzageHet ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien:•in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure.•via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatiecode: NL.IMRO.0080.03002BP02-OW01) of via https://Leeuwarden.tercera-go.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NL.IMRO.0080.03002BP02-OW01ReagerenIn de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk, elektronisch of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeenteraad dan nog meenemen in het definitieve besluit.•Schriftelijk/elektronisch: •schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.•stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl, t.a.v. de gemeenteraad.Vermeld in uw brief/mail:•ontwerpbestemmingsplan “Leeuwarden – Herbestemming kantoorpand De Friesland” •waarom u een zienswijze indient•de datum•uw naam en adres•in geval van een brief uw handtekening•mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur).

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie rtvwestfriesland.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen