RTV West-Friesland

Algemeen

Goede sier voormalige gemeente Noorder-Koggenland zorgt nu voor problemen bij het dorpshuis in Abbekerk

ABBEKERK – Het bestuur van het dorpshuis in Abbekerk heeft van de gemeente Medemblik afgelopen 10 februari een brief gekregen met daarin een betalingsregeling, ‘rente en aflossing 2014 en 2015’ van een lening die destijds door Noorder-Koggenland werd opgedrongen om het dorpshuis naar een voorbeeld accommodatie te ombouwen met een medisch en jongerencentrum geïntegreerd.

Het dorpshuis moet hiervoor een langjarige lening aangaan die op het moment dat deze werd aangegaan draagbaar leek maar naar naarmate de gemeentelijke subsidiekraan voor het dorpshuis werd dichtgedraaid niet meer. Daardoor heeft het vorige bestuur moeten besluiten om de rente en aflossing voor een aantal jaren niet meer te betalen waardoor er nu een achterstand in de aflossing van de lening is opgelopen. Deze achterstand over de lening van € 377.250,- bedroeg in 2014 ruim 44.000 euro.

In 2015 werd de lening geharmoniseerd maar de betalingsachterstand werd daar niet in meegenomen wat voor het bestuur destijds een onbegrijpelijke beslissing was. Door de harmonisatie werd in 2015 de financiële toestand van het dorpshuis wel iets beter maar in de jaren daarna bleef het bestuur niet bij machte om af te lossen, slechts bij hoge uitzondering werd een gedeeltelijke aflossing gedaan mits de exploitatie dit toestond, iets dat mondeling met de verantwoordelijke ambtenaar en het bestuur van het dorpshuis werd afgesproken.

Covid-19 gooit donkere wolken over het dorpshuis

Het dorpshuis is nu in financieel zwaar weer gekomen door de uitbraak van Covid-19 2 jaar geleden waardoor het dorpshuis maandenlang de deuren gesloten moest houden en er geen inkomsten waren. Daardoor biedt ook de huidige exploitatie geen ruimte om de lening af te lossen op de manier die de gemeente Medemblik in de brief aan het bestuur van het dorpshuis heeft voorgelegd.

Het bestuur van het dorpshuis hoopt nu dat de gemeente Medemblik alsnog de omissie van de harmonisatie dorpshuizen uit 2015 gaat corrigeren zodat de achterstallige rente en aflossing net als het hoofdbedrag van de lening alsnog wordt meegenomen in de harmonisatie.

 

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen