Gommerwijk West Enkhuizen vooral een duurzame woonwijk

ENKHUIZEN – De nieuwe woonwijk Gommerwijk West zal vooral een duurzame woonwijk gaan worden, een woonwijk met o.a. Buurtwarmte waarvoor samen met het bewonersinitiatief Buurtwarmte Enkhuizen een samenwerking is aangegaan.

Samen met het bewonersinitiatief gaat Enkhuizen nu een wijkuitvoeringsplan opstellen, daarbij is gekozen voor één wijkuitvoeringsplan voor de Gommerwijk West en zal tevens een pilot zijn binnen de SED om van te leren.De drie colleges van de SED steunen de plannen en de pilot zorgt er voor dat de verbinding van de drie gemeenten wordt versterkt.

Was er de afgelopen jaren niet direct een kansrijke wijk of buurt waar deze pilot kon worden gestart, veelal vanwege het ontbreken van draagvlak, met het ontstaan van het bewonersinitiatief Buurtwarmte Enkhuizen is wel aan deze eis voldaan waardoor de pilot kan worden gestart.

Met het beschikbaar stellen van 35.000 euro door de gemeente Enkhuizen en het beschikbaar stellen van 30.000 euro door de twee overige SED-gemeenten als voorbereidingskrediet zijn ook de noodzakelijke middelen om de eerste vervolgstappen te kunnen zetten genomen.

Alles wat nu nog rest is het aanvragen van subsidies en de plannen concreet maken en ten uitvoer brengen.

Deel dit artikel