GroenLinks Medemblik ziet niets in coalitievorming, liever een raadsbreed akkoord

MEDEMBLIK – Bart Huisman, de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Medemblik, ziet het liefst dat Medemblik net zoals Enkhuizen een raadsbreed akkoord gaat krijgen in plaats van een coalitie. Huisman liet eerder al aan informateur Stegink weten dat wat hem betreft GroenLinks niet gaat deelnemen aan een coalitie.

Huisman vindt het jammer dat de tweede zetel niet naar GroenLinks is gegaan en ziet nog genoeg beren op het pad voor Hart voor Medemblik omdat het nog steeds niet duidelijk is hoe de winnaar van de verkiezingen de grote problemen nu echt wil gaan aanpakken. Voor Hart voor Medemblik is bijvoorbeeld het recycletarief een breekpunt waar niet aan getornd mag worden.

Huisman: “We lezen vooral wat ze niet willen, maar we lezen heel weinig wat ze wél willen. We missen inhoudelijke cijfermatige onderbouwing van plannen. Het is allemaal nieuw, de partij is nieuw, dit hele informatie proces is nieuw, dat is ook niet eerder gebeurd afgelopen jaren

Voor Huisman kwam de overwinning van Hart voor Medemblik niet als een verrassing, wel dat ze zoveel zetels zouden gaan krijgen. “We hebben wel het idee dat het vooral de stem van de ontevreden burger is die naar hen is gegaan, dat een heleboel mensen niet eens precies weten hoe HvM in bepaalde onderwerpen zit, en dat ze nu moeten gaat bewijzen hoe ze bepaalde zaken willen aanpakken. We denken qua uitslag dat alle partijen eigenlijk wel hebben verloren aan HvM

Geen college maar raadsbreed akkoord

In gesprek met informateur Stegink liet Huisman al direct weten dat hij geen voorstander is van een coalitie maar veel meer ziet in een raadsbreed akkoord. Huisman zegt hierover: “Dan is de vraag natuurlijk áls er een klassieke oppositie/coalitie komt, dan vinden wij het wel belangrijk dat er een stabiele meerderheidscoalitie komt. Daarin zijn natuurlijk een heleboel combinaties mogelijk, maar wij weten ook: wij zijn niet nodig voor een meerderheidscoalitie, de vraag is dan hoeveel je nog in de melk te brokkelen hebt, maar zoals gezegd, wij gaan dus liever voor dat raadsbreed akkoord

Of Hart voor Medemblik snel een coalitie kan vormen is voor Huisman nog maar de vraag gezien de verschillende vergaande standpunten. Huisman: “Dat is tot nu toe vooral campagne geweest, uit de uitwerking zou moeten blijken wat hun plannen zijn. Maar wij vinden het ook een achterhaalde vorm van politiek. Wanneer je een raadsbreed akkoord hebt, kun je alleen op bepaalde hoofdlijnen een akkoord vormen, waar dan ook de volledige raad achter kan staan, dit is waar we naar toe moeten met bepaalde punten

Door een Raadsbreed akkoord krijg je veel meer de balans terug.

‘Door een Raadsbreed akkoord krijg je veel meer de balans terug. Zo krijgen ook alle partijen steeds weer een kans. Alle partijen, van klein tot groot, zijn gekozen. Er zijn burgers die voor de ene partij hebben gekozen en burgers die voor en andere partij hebben gekozen, die moeten zich allemaal vertegenwoordigd zien in een Raad. Dus als jij zorgt dat een groep aan partijen het altijd voor het zeggen heeft, dan is dat geen goede democratie, dan wordt niet alles gehoord. Dus als je een voorstel hebt, en er moet aan gesleuteld worden tot genoeg partijen zich er in kunnen vinden, dan heb je wat ons betreft veel meer het democratische gehalte, waarbij ook alle inwoners kunnen zeggen, het is niet helemaal mijn smaakje, maar ik zie er wel dingen in terug waar ik me in kan vinden. Daarmee creëer je draagvlak‘ aldus Huisman

Liever 3 vakmensen dan 4 partijpoppetjes en in ieder geval niet meer de VVD op Ruimtelijke Ordening

Bart Huisman

Bart Huisman gaat verder door te stellen dat het voor Hart voor Medemblik een kans kan zijn om als grootste formerende partij een win-win situatie te realiseren om eigen punten te verwezenlijken maar ook echt samenwerken met de gemeenteraad, zelfs als je het niet altijd met elkaar eens bent. “Dit kan juist ook voor HvM een uitgelezen kans zijn om veel meer politiek draagvlak te krijgen en om als partij te groeien, ze zijn nu in een keer enorm gegroeid met een onervaren team en om daarin valkuilen en LPF achtige toestanden te voorkomen.

Dat was namelijk wel een van de hoofdpunten die wij willen aandragen als het gaat om bestuurlijke verantwoordelijkheid: in de opdracht staat ook te kijken naar de mogelijkheden voor een stabiele meerderheids coalitie, wij hebben onze twijfels bij de stabiliteit van een nieuwe partij zonder ervaring als HvM.

Tijdens het gesprek met de informateur liet Huisman ook duidelijk de standpunten van GroenLinks weten, voor Huisman is 1 ding duidelijk, de financiën zullen eerst op orde moeten komen maar dit mag niet ten koste gaan van de inwoners zoals nu gebeurd is door de bezuinigingen op sport en cultuur. Volgens Huisman zijn dat juist de pijlers waar de leefbaarheid van de kernen op steunen.

Maar ook wil GroenLinks dat er veel meer woningbouw komt in de goedkoopste huur- en koopsector, hier is volgens Huisman de afgelopen jaren veel te weinig aandacht aan geschonken.

Zonnepanelen op publieke gebouwen

Voor de fractievoorzitter van GroenLinks staat als het gaat om duurzaamheid 1 ding vast, alle publieke gebouwen binnen de gemeente Medemblik moeten worden voorzien van zonnepanelen, en bedrijven moeten veel meer gestimuleerd worden om energie te besparen en bij boerderijen moet de mogelijkheid komen om kleine windturbines te plaatsen. Maar ook het verder verduurzamen van bestaande woningen met nog veel meer aandacht aan worden besteed.

Geen politici als wethouder

Voor GroenLinks hoeft een wethouder niet uit 1 van de coalitiepartijen te komen. Huisman ziet veel liever vakwethouders die deze functie gaan invullen. Huisman ziet het voordeel van vakmensen op die posten vooral in het minder te hoeven inhuren van knowhow van buitenaf. Huisman: “Wij hebben natuurlijk ook bij GroenLinks een wethouders-pool, als je met zo’n raadsbreed akkoord gaat werken hoeft het natuurlijk niet een specifieke GroenLinks wethouder te zijn, maar we hebben dan wel de Pool wanneer we zeggen, we hebben echt iemand nodig op een bepaald gebied, dan kunnen we die Pool natuurlijk wel aanspreken, maar niet als GroenLinks wethouder.

Een interne organisatie die op orde is

Dat is voor Bart Huisman één van de punten waar Huisman op wil gaan aandringen bij de nieuwe gemeentesecretaris en daarnaast geen afdelingshoofden inhuren maar in dienst nemen zodat die jaren kunnen blijven en daarmee een stabiele organisatie kunnen gaan vormen.

Huisman: ‘Daar heeft de nieuwe gemeentesecretaris genoeg ideeën over hoe dat beter kan, ook organisatorisch, dat is naar ons idee bij de afgelopen Wethoudersploeg echt achtergebleven. Wij gaan als raad niet over de interne organisatie, dat is het college. Informateur: “de raad is natuurlijk wel het hoogste orgaan” Ja tuurlijk, de raad is daar verantwoordelijk voor, maar wij kunnen daar niet op de uitvoering gaan zitten. Als wij achteraf horen dat de uitvoering helemaal verkeerd is aangepakt, organisatorisch gezien, maar wij weten daar niks van af, dan kunnen wij daar niks mee, want wij gaan om de kaders.

Aankomende dinsdagavond zal Hart voor Medemblik in het gemeentehuis in Wognum het verslag van de informateur tijdens een openbare zitting gaan bespreken met de gemeenteraad.

Deel dit artikel