Grondeigenaren in het gebied Hoogwoud-Oost die willen verkopen moeten nu verplicht dit eerst aan de gemeente aanbieden

OPMEER – Het college van burgemeester en wethouders heeft op de gronden die gelegen zijn tussen de woonwijk Hoogwoud-Oost en het bedrijventerrein De Veken de Wet Voorkeursrecht gemeenten (WVG) laten vestigen. De gemeente Opmeer neemt op deze manier de regie over de ontwikkelingen in dit gebied als het gaat om woningbouw, verkeersdruk op de bestaande wegen, recreatie en natuurontwikkeling. Het college geeft hiermee invulling aan de ambities in het coalitieprogramma voor dit gebied.

Wat betekent het voorkeursrecht (WVG)?

Met de WVG dienen grondeigenaren bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te  bieden. Als de gemeente de grond aankoopt is dat voor een marktconforme prijs. De grondeigenaar is echter niet verplicht om zijn grond te koop aan te bieden. Ondernemers die in dit gebied werken, worden door het vestigen van het voorkeursrecht niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. Binnen drie maanden moet de gemeenteraad het voorkeursrecht bekrachtigen. Na dit raadsbesluit moet de gemeente binnen drie jaar een structuurvisie (gebiedsvisie) of bestemmingsplan voor dit gebied vaststellen, waarna het voorkeursrecht 10 jaar gevestigd blijft.

Gebiedsvisie: de ambitie voor de ontwikkeling van het gebied Hoogwoud-Oost

Om het gebied te ontwikkelen wordt een gebiedsvisie opgesteld. Daarbij worden de inwoners, ondernemers en de betrokken landeigenaren betrokken. Onderdeel van de visie is een oplossingsscenario voor de verkeersveiligheid en -doorstroming. Het opstellen start in september met een participatietraject. In 2023 wordt de gebiedsvisie aan de gemeenteraad van Opmeer aangeboden om vast te stellen. Met de visie kunnen we een ontwikkelingsrichting voor dit gebied bepalen en samenhang brengen tussen woningbouw, verkeersontsluiting, natuur en recreatie.

Deel dit artikel