Grote belangstelling voor informatieavonden woningbouw Wervershoof

WERVERSHOOF – De woningnood is misschien wel het grootste probleem van onze tijd. Daarom is de VVD groot voorstander van de realisering van de bouwplannen “De Commandeur” in Wognum en “De Zeehoek” in Wervershoof. Als gevolg hiervan heeft de VVD meegewerkt aan de door de dorpsraad van Wognum georganiseerde informatieavond op 25 augustus j.l. over de diverse woningplannen in Wognum. Daarnaast heeft de VVD het initiatief genomen voor een informatieavond over de woningbouwplannen in Wervershoof in zijn algemeenheid en het Zeehoekplan in het bijzonder.

Deze informatieavond werd samen met de dorpsraad Wervershoof, jongeren uit Wervershoof, Tiny Houses-geïnteresseerden, Woningstichting het Grootslag, Stichting Zwembad de Zeehoek, Ontwikkelcombinatie de Zeehoek en André Meester van de BAMM georganiseerd.

De belangstelling was groot: een kleine 200 bezoekers waren op deze informatieavond in de Dars afgekomen en een flink deel daarvan nam ook actief aan de discussie deel. Opnieuw bleek de urgentie van dit onderwerp: jongeren komen lastig aan een woning, maar ook ouderen die kleiner willen wonen vangen bot. De VVD wil zich ervoor inzetten dat het niet bij deze informatieavond blijft.

Raadslid Tom Beerepoot zal voor de raadsvergadering van 9 september a.s. een motie indienen waarbij de VVD de betrokken portefeuillehouders verzoekt om z.s.m. met de provincie te overleggen over het verlenen van toestemming voor een integrale realisering van het Tegel- en Zeehoekplan. Daarnaast zal de VVD de betrokken portefeuillehouders in de betreffende motie verzoeken om z.s.m. contact met Ontwikkelcombinatie de Zeehoek op te nemen teneinde zich over de Zeehoekplannen te laten informeren en de mogelijkheden in deze te onderzoeken.

Deel dit artikel