Grote duurzaamheid ambities De Woonschakel zonder directe huurverhoging huurders

MEDEMBLIK – De Woonschakel heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken zijn daarom al veel woningen voorzien van zonnepanelen. Dit levert niet alleen voordelen voor het milieu op, maar ook voor de bewoners zelf. Toch hebben nog niet alle woningen zonnepanelen.

Vijf vragen aan De Woonschakel

Hoeveel woningen hebben al zonnepanelen?

Ruim 2025 woningen zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen. Elk jaar wordt er opnieuw een selectie gemaakt van woningen waar zonnepanelen worden geplaatst. Op termijn komen de meeste woningen aan de beurt. Om in aanmerking te komen voor zonnepanelen hoeft u zelf niets te doen. Zodra uw woning binnen de selectie valt, stuurt De Woonschakel u bijtijds een bericht met daarin alle informatie.

Wanneer komt mijn woning aan de beurt?

Voor 2030 zijn de woningen van De Woonschakel verder verduurzaamd naar een gemiddeld energielabel A. Op enkele uitzonderingen na heeft geen enkele woning dan nog een E-F-G-label. Het verduurzamen bestaat uit meerdere maatregelen, die niet overal worden toegepast. Onderdeel van de maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen.

Om de doelstelling te halen is het nodig dat eerst de woningen met het slechtste energielabel een upgrade krijgen. Op die manier halen we het hoogste rendement in de kortst mogelijke tijd. De Woonschakel is daarbij wel afhankelijk van de capaciteit van het energienet. Dit kan in de toekomst een beperkende factor zijn.

Alle nieuw op te leveren woningen zijn voorzien van zonnepanelen. De Woonschakel gaat daarbij verder dan de voorschriften in het bouwbesluit. Uiteindelijk gaat het erom dat De Woonschakel zo goed mogelijk bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering.

Welke woningen zijn ongeschikt voor zonnepanelen?

Helaas zijn er ook uitzonderingen, waar het niet mogelijk is om zonnepanelen te monteren. Niet iedere woning heeft bijvoorbeeld een eigen dak. Ook kunnen er veel obstakels op of om de woning zijn die montage onmogelijk maken.

Hoe lang duurt het om zonnepanelen te installeren?

Zonnepanelen worden binnen een dag geplaatst. Als de installatie gereed is, kunnen de bewoners direct profiteren van de energieopbrengst. Ook het aanmelden bij de netwerkbeheerder voor het terugleveren van stroom wordt door de installateur geregeld. De zonnepanelen zijn in principe onderhoudsvrij, reinigen is door de zelfreinigende coating niet nodig.

Wat is mijn voordeel als huurder?

De opbrengst van zonnepanelen is meestal niet voldoende voor de gehele energiebehoefte van een huishouden. Toch leveren zonnepanelen een flinke besparing op in de energiekosten. Dit is belangrijk, omdat de kosten van fossiele energie de komende jaren alleen maar stijgen, bijvoorbeeld door CO2-heffingen.

De Woonschakel vraagt voor het plaatsen van zonnepanelen geen directe huurverhoging, en de volledige  opbrengst van de zonne-energie is voor de huurder.

Deel dit artikel