Hans Huiberts unaniem voorgedragen als nieuwe CDA voorzitter

NIBBIXWOUD – ‘Zoals u misschien via het nieuws hebt vernomen ben ik gisteravond unaniem voorgedragen als nieuwe landelijke voorzitter van het CDA. Dat vind ik een enorme eer, maar ik realiseer me ook wat voor enorme opgave dit is. Het zal u niet zijn ontgaan dat het de laatste tijd een beetje roerig is geweest in mijn partij. Sommigen zullen mij feliciteren, anderen veel sterkte wensen en er zullen er ook zijn die zeggen: waar begin je aan! Overigens moet ik formeel nog een slag om de arm houden. Het betreft een voordracht, de formele benoeming vindt plaats op 11 december en in theorie kan er ook nog een tegenkandidaat worden gesteld. Maar, gelet op de eerste reacties en de unanieme steun vanuit het huidige bestuur en vanuit het hele land, heb ik veel vertrouwen in de verkiezing op 11 december,‘ begint Hans Huibers, de nieuwe voorzitter van het CDA in Nederland zijn persbericht.

Dit alles heeft grote gevolgen. Het betreft een fulltime functie, die ook niet verenigbaar is met het voorzitterschap van de Westfriese Bedrijvengroep. Daarom zal Huiberts, naast verandering van werkkring, ook terugtreden als voorzitter van de WBG. Tevens zal Huiberts  een aantal functies, die voortvloeien uit zijn voorzitterschap, neerleggen. ‘De afgelopen 5 jaar heb ik met veel passie en energie mogen werken aan een moderne en vernieuwde vereniging en samen met het bureau en alle betrokkenen hebben we invulling gegeven aan “West Friesland op de kaart” op tal van onderwerpen en beleidsterreinen. Op een later moment zullen we daar ongetwijfeld nog met elkaar bij stil kunnen staan.‘ aldus Huiberts

Huiberts heeft deze week vertrouwelijk het Dagelijks Bestuur geïnformeerd en daar zijn de eerste stappen gezet om tot een opvolging te komen. Het Algemeen Bestuur zal binnenkort bijeenkomen en daar zal een profielschets, een procedure en een selectiecommissie worden vastgesteld. Hans Huiberts heeft er alle vertrouwen in dat de WBG erin zal slagen om een nieuwe voorzitter te vinden, die kan voortbouwen op de resultaten die de afgelopen jaren zijn bereikt, maar ook weer zijn of haar eigen accenten zal leggen in de volgende fase. Via de gebruikelijke kanalen zult u daarover worden geïnformeerd.

Tot 11 december blijft Hans Huiberts voorzitter. ‘We zullen in overleg bezien hoe we taken gaan overdragen en hoe we de diverse verworvenheden borgen. Voor mij wordt het extra druk, omdat naast de overdracht bij NMK Esbaco en de WBG er ook het een en ander van mij zal worden verwacht in de opmaat naar een groot CDA-Congres op 11 december.’

Hans Huiberts wilde iedereen rechtstreeks informeren omdat de WBG en de regio hem aan het hart gaan. ‘Gelukkig blijf ik gewoon in Nibbixwoud wonen en blijf dus de regionale ontwikkelingen op de voet volgen. Daarnaast zal ik natuurlijk daar waar mogelijk een ambassadeur voor West-Friesland blijven!‘ besluit Hans Huiberts

Deel dit artikel