Heel West-Friesland profiteert van Zonnepark Zwaagdijk

MEDEMBLIK – Op de grond van een oude perengaard, achter de kerk in Zwaagdijk-West verrijst Zonnepark Zwaagdijk. Het park, waarvan de afronding gepland staat voor 2023, moet jaarlijks genoeg stroom opleveren voor 2000 huishoudens. Het project is een samenwerking van Zonnecoöperatie West-Friesland, projectontwikkelaar Sunvest, de gemeente Medemblik en inwoners van Westfriesland.

Iedereen kan meedoen in Zonnepark Zwaagdijk. Door zonnecertificaten te kopen, die symbool staan voor een stukje van het zonnepark, profiteer je jaarlijks van een aantrekkelijk rendement en dus minder energiekosten. Zonder eigen zonnepanelen op het dak, kun je zo toch profiteren van de kracht van de zon. Het park is niet zichtbaar vanaf de weg en wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de natuur. De zonnepanelen in het park zullen jaarlijks samen zo’n 6,5 Megawatt aan stroom opleveren. Hiermee levert het zonnepark een bijdrage aan het energieneutraal worden van de regio.

Westfriesland klimaatneutraal
Wethouder Harry Nederpelt van de gemeente Medemblik is blij met het project. ‘Zonnepark Zwaagdijk past goed bij de regionale energiestrategie waarbij we toewerken naar een energieneutraal Westfriesland in 2040. We hebben bepaald dat we ons, naast op aardwarmte, vooral gaan richten op zonne-energie. Liander is nog volop aan het werk om het netwerk gereed te maken voor grootschaliger gebruik van zonne-energie. Gelukkig hebben we voor dit project de garantie dat de panelen kunnen worden aangesloten. Aanvragen voor zonneweides toetsen we aan een aantal criteria, zoals de landelijke inpassing, de biodiversiteit en participatie van inwoners. Zonnepark Zwaagdijk voldoet maximaal aan deze criteria. Je kunt zelfs met een kleine portemonnee al meedoen.’

Steun vanuit het dorp is belangrijk
‘In dit project hebben we als gemeente vooral een faciliterende rol. We houden nauw contact met alle betrokkenen en fungeren als smeerolie waar dat nodig is. Zonnepark Zwaagdijk wordt gerealiseerd tussen de oude, voormalige veenrivier de Kromme Leek en de Zwaagdijk. De Kromme Leek is cultureel erfgoed en daarom hebben we ook veel gesproken met Stichting De Cromme Leeck en de dorpsraad. De steun van de dorpsraad voor het zonnepark vonden we heel belangrijk. Zonder steun kun je zo’n project niet uitvoeren. Alles gaat in goed overleg.’

Aandacht voor biodiversiteit
Bij het ontwerp van het park is rekening gehouden met de rivier en de biodiversiteit. Zo blijft een deel van de oude boomgaard staan, wordt langs de rivier een natuurvriendelijke oever aangelegd en worden hagen en andere vegetatie geplant. Vanaf de weg zal het park nagenoeg niet zichtbaar zijn. Het zonnepark levert een CO2-reductie op van 4.000 ton per jaar. Dat is net zoveel als 200.000 bomen zouden opnemen.

Voorinschrijving is geopend
Meedoen in het Zonnepark kan al vanaf € 100. De voorinschrijving is nu geopend. Meer informatie en inschrijven kan via www.zonneparkzwaagdijk.nl.

Deel dit artikel