Hoe ziet Hoorn er in 2040 uit? Dat staat in de Omgevingsvisie die de gemeenteraad heeft vastgesteld

HOORN – Op dinsdag 8 februari stemde de gemeenteraad in met de Omgevingsvisie Hoorn. Hierin staat hoe we willen dat Hoorn er in 2040 uit ziet. De Omgevingsvisie beschrijft de gewenste toekomst van de fysieke leefomgeving in Hoorn, dus de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. 

Omgevingsvisie Hoorn

De Omgevingsvisie is de zogenoemde ‘stip op de horizon’ bij het uitwerken van plannen en ideeën in Hoorn. De visie beschrijft vijf ambities: het aantrekkelijk maken van bestaande en nieuwe wijken; het voortbouwen op economische en toeristische kansen; het verbeteren van bereikbaarheid via weg, spoor en water; het werken aan een socialere, gezondere en veiligere omgeving; het verder verduurzamen en vergroenen.

Om ook in de toekomst een gezonde en levendige stad te kunnen zijn, met voldoende voorzieningen en werkgelegenheid, moeten veel nieuwe woningen worden gebouwd. Het vinden van een goede balans tussen groei van de stad en leefbaarheid staat daarbij centraal. Dat wil zeggen: wel meer woningen, werkgelegenheid en voorzieningen, maar met behoud (en waar mogelijk versterking) van bestaande kwaliteiten.

Dus: voldoende groen en water, ruimte om op een goede manier om te gaan met klimaatverandering en duurzaamheid, een goede openbare ruimte die uitnodigt tot beweging en ontmoeting. De Omgevingsvisie is met inbreng van inwoners, ondernemers, lokale en regionale (keten)partners en maatschappelijke organisaties van Hoorn gemaakt.

Raadsbesluit

De raad nam de Omgevingsvisie aan. De fracties van CDA, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal en Liberaal Hoorn stemden tegen de Omgevingsvisie. Deze fracties vinden dat het aantal van10.000 tot 12.000 woningen in de visie teveel is voor Hoorn. De overige fracties benadrukten echter het belang van dit aantal extra woningen, omdat er sprake is van grote woningnood. Het aantal stond ook al in de Woonvisie die de raad in 2020 vaststelde.

Meer informatie

De Omgevingsvisie Hoorn vindt u op: www.hoorn.nl/omgevingsvisie. Nu de visie definitief is vastgesteld, wordt hiervan een samenvatting gemaakt in de vorm van een filmpje. Ook worden de kaarten in Omgevingsvisie digitaal toegankelijk gemaakt. Naar verwachting zijn het filmpje en de digitale kaarten in maart 2022 te vinden op www.hoorn.nl/omgevingsvisie.

Deel dit artikel