Honderdduizenden ganzen vogelvrij verklaard door meerjarige ontheffing jacht op ganzen

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

NOORD-HOLLAND – Op 1 februari heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) namens GS een zeer brede ontheffing verleend om vele soorten ganzen in al hun verschijningsvormen in de gehele provincie te doden.De bezwarentermijn loopt tot zes weken na 1 februari. Het gaat om honderdduizenden ganzen. De geringe onderbouwing voor dit grootschalig doden luidt: dat minder ganzen kan leiden tot minder schade aan gewassen. De provincie erkent dat ganzen verspreid in Noord-Holland voorkomen, “zij het op sommige plekken in grotere hoeveelheden dan andereplekken”. Te lezen in de ontheffing: “In de gehele provincie Noord-Holland is er naar ons inzicht dus ook sprake van een (dreiging van) schade aan gewassen en aan flora en fauna.”

Zo begint de brief aan de Provinciale Staten van Noord-Holland geschreven door de Partij voor de Dieren die vragen heeft gesteld over de meerjarige ontheffing voor doodschieten en vergassen van honderdduizenden ganzen in de hele provincie Noord-Holland.

Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren in de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wil van de Provinciale Staten weten in hoeverre de ‘Faunaschade Preventiekit’ van BIJ1 is gebruikt in de afweging of deze brede ontheffing wel nodig was. Maar ook wijst Zoon naar het MARF advies “Ganzen zonder grenzen” dat aanstuurt op een deugdelijke gespreksagenda en een goed doordacht proces dat overheden, betrokken maatschappelijke organisaties en FBE bij elkaar brengt..

Fabian Zoon wijst naar het boek “Met de schrik vrij” van de dierenbescherming, in dit boek wordt richting gegeven tot niet dodelijke verjaging door bijvoorbeeld gebruik te maken van een ganzenverjaagpilot. Zoon is daarom ook benieuwd of de Provinciale Staten het boek van de dierenbescherming wel heeft geraadpleegd voor de ontheffing werd verleend.

De Adviesraad MARF spreekt in het eindrapport over “We kunnen trots zijn op de grote gastvrijheid die Nederland biedt aan ganzen die past bij ons en ons deltaland”. Deelt u deze trots? Hoe verhoudt zich dit tot de ontheffing om “de populatie in een zo kort mogelijk tijdsbestek te verminderen”, door paartjes dood te schieten, afschot en vergassingsacties? vraagt Fabian Zoon aan de Provinciale Staten (PS).

In de wet is het gebruik van geluiddempers verboden maar Fabian Zoon wil van de PS. weten of het juridisch mogelijk is dat de provincie een ontheffing voor geluiddempers afgeeft en in hoeverre er rekening is gehouden met de wet wapens en munitie en de jurisprudentie op dit terrein.

Zoon vraagt zich ook af waarom er geen verbod op hagel of een schootsafstanden beperking is opgelegd bij gebruik van een hagelgeweer tot bijvoorbeeld maximaal 25 meter. Zoon wil dan ook van de PS. weten hoe de hoeveelheid ganzen die leven met afschothagel (35 tot 62%) te rijmen valt met het verbod in de Wet natuurbescherming om dieren te verwonden.

Volgens Fabian Zoon moet de provincie de ontheffing in trekken en een brede maatschappelijke discussie starten over de wenselijkheid om jaarlijks 115.438 ganzen te doden.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category