Hoorn gaat stuk groener worden door aanplant 500 nieuwe bomen

HOORN – Hoorn krijgt van de Provincie Noord Holland maximaal € 80.000 subsidie voor extra bomen in het kader van klimaatadaptatie. De gemeente plant met hulp van deze bijdrage in totaal 500 extra bomen in december.

De gemeente plant de bomen op diverse plaatsen in de woonwijken, industrieterreinen en parken. Daarmee volgt de gemeente de Groenvisie 2019-2029. Daarin staan de verbeteringen die de gemeente de komende tien jaar wil uitvoeren op het gebied van (openbaar) groen. Meer groen is duurzaam en heeft een positieve invloed op het klimaat in de stad. Daarnaast draagt het sterk bij aan het verbeteren van de leefomgeving.

Groenvisie

In 2019 heeft de gemeenteraad de Groenvisie voor Hoorn vastgesteld. In de Groenvisie staat welke verbeteringen de gemeente de komende tien jaar wil toepassen op het gebied van (openbaar) groen. De Groenvisie staat voor duurzaam groen. Belangrijke aspecten zijn verbeteren van biodiversiteit en klimaatadaptatie. De aanplant van 500 extra bomen is daar een uitwerking van.

Subsidie Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland heeft € 1 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor initiatieven om in te spelen op klimaatverandering. Gemeentes kunnen subsidie krijgen voor projecten die te maken hebben met klimaatadaptatie. De gemeente Hoorn heeft van de Provincie € 100.000 ontvangen om 500 bomen extra te planten in de openbare ruimte

Bomen en leefklimaat

Groen is duurzaam en heeft een positieve invloed op het klimaat in de stad. Daarnaast draagt het sterk bij aan het verbeteren van de leefomgeving. Bomen verminderen de kans op hittestress, vangen fijnstof op, nemen CO2 op en produceren zuurstof. Ook leveren ze een belangrijke bijdrage aan biodiversiteit.

Waar worden de bomen geplant?

De gemeente plant de bomen op diverse plaatsen in de woonwijken, industrieterreinen en parken. De boomstructuur langs de doorgaande wegen en de woonwijken wordt ermee versterkt. Een deel is bestemd voor een nieuw aan te leggen park in de wijk Bangert & Oosterpolder nabij de Westfrisiaweg. Wethouder Simon Broersma plantte daar op 9 decemer één van de eerste bomen. Op een aantal plaatsen heeft de gemeente vooraf plantplaatsverbetering toegepast. Zoals in het Spragerpark, waar de grond was verdicht en daardoor geen regenwater doorliet.

Deel dit artikel