Hoorn maakt locaties toekomstige elektrische laadpalen bekend

HOORN – Eind september konden inwoners meedenken over toekomstige locaties voor openbare elektrische laadpalen. De reacties hierop zijn nu verwerkt in een verkeersbesluit zodat nieuwe aanvragen voor laadpalen sneller behandeld kunnen worden.

Er zijn 84 reacties binnengekomen bij de gemeente op de oproep om mee te denken over toekomstige locaties voor openbare elektrische laadpalen. Die reacties zijn allemaal bekeken en waar mogelijk verwerkt. Daarna zijn er per wijk verkeersbesluiten opgesteld waarin de locaties staan genoemd voor nieuwe laadpalen. De verkeersbesluiten staan van 29 november 2021 tot en met 10 januari 2022 in de Staatscourant. Dat kunt u bekijken via de website Officiële Bekendmakingen.

Niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met een van deze besluiten? Dan kunt u bezwaar maken. Het advies is om eerst contact op te nemen met de gemeente. Misschien komen we er samen alsnog uit. Zo niet, dan kunt u officieel een bezwaar indienen. Hoe dit werkt, leest u in het gepubliceerde verkeersbesluit.

Wilt u meer weten over oplaadpunten voor elektrische auto’s in Hoorn? Bekijk dan de pagina Oplaadpunten elektrische voertuigen.

Deel dit artikel