Hoornse wijk Kersenboogerd binnen 5 jaar van aardgas naar warmtenet

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOORN – De komende vijf jaar gaan huurwoningen in het centrumgebied van de Kersenboogerd stap voor stap van het aardgas af. Ze worden aangesloten op een warmtenet. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Met de aanleg van een warmtenet werkt de gemeente Hoorn samen met woningcorporatie Intermaris en HVC aan een aardgasvrije toekomst. In december 2021 waren er twee online informatiesessies waarin werd uitgelegd hoe een warmtenet werkt. Want er komt veel bij kijken.

In totaal worden er bijna 2.000 woningen van Intermaris aangesloten op het warmtenet. Betsy Perk is het eerste wooncomplex dat wordt aangesloten. Dit complex heeft al een collectieve verwarming. Hierna volgen de woningen in Patio en Pergola. De afgelopen maanden informeerde Intermaris de huurders hierover via onder meer huisbezoeken en informatiebijeenkomsten. Het streven is dat HVC deze zomer start met de eerste werkzaamheden.

Joris Orij (projectmanager bij de gemeente Hoorn): “Intermaris gaat eerst de woningen verduurzamen om ze geschikt te maken voor het warmtenet. Als dit gebeurd is, zorgt HVC voor de nieuwe warmtenetaansluiting en wordt het gas afgekoppeld. Hierna knappen we de openbare ruimte op om zo de buurt mooier en veiliger te maken

Energiebron

Het warmtenet wordt naar verwachting over vijf jaar aangesloten op een permanente, duurzame energiebron. Zo’n duurzame bron kan energie uit oppervlaktewater (aquathermie) of aardwarmte (geothermie) zijn. “Momenteel onderzoeken we welke bron het beste is voor het warmtenet in centrum Kersenboogerd,” licht Johan Verberg (projectleider HVC Warmte) toe. “Dat is afhankelijk van het aantal aansluitingen, maar ook van welke warmtebron het best ligt ten opzichte van de wijk en buurten of gebouwen die in de toekomst aangesloten kunnen worden. Gedurende de aanleg en totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is, maken we gebruik van een tijdelijke warmtecentrale aan de Verlengde Lageweg. Die is nodig om de woningen te verwarmen en te voorzien van warm tapwater.

Druk onder de grond

Voor de aanleg van het warmtenet gaat de straat open in Patio en Pergola. Johan Verberg (HVC): “Een warmtenet aanleggen in de straten vraagt veel voorbereiding, omdat we rekening moeten houden met de bestaande riolering en gas-, elektra- en waterleidingen. Het is echt enorm druk onder de grond!”

HVC en de gemeente overleggen met de veiligheidsdiensten over de bereikbaarheid en leefbaarheid in de wijk tijdens de aanleg van het warmtenet. Woningen, parkeerplekken en winkels zullen tijdelijk lastiger te bereiken zijn. We doen er van alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken en werkzaamheden te combineren. “We regelen dat het afval tijdens de werkzaamheden gewoon opgehaald wordt en nemen maatregelen voor wijkbewoners met een rollator of scootmobiel. Zij moeten hun woningen wel gewoon kunnen bereiken. Net als de politie, ambulance en brandweer.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Groot onderhoud aan huurwoningen

Intermaris pakt alle woningen die worden aangesloten op het warmtenet grondig aan. Suzanne van de Kuilen-Jansen (projectmanager sociaal bij Intermaris): ”Vanuit het wijkprogramma Kansen voor de Kersenboogerd grijpen we het warmtenet aan om de huurwoningen te verduurzamen. Bestaand glas vervangen we door HR++ glas. Ook plaatsen we nieuwe dakramen en mechanische ventilatie. Zo kan het energieverbruik omlaag en het wooncomfort omhoog. We kijken meteen of de badkamer, keuken en toiletaan vervanging toe zijn. De verschillende werkzaamheden voeren we aansluitend uit in de woning. Dat geeft de minste overlast voor de bewoners.”

Prettig wonen

Gemeente en Intermaris willen samen met bewoners de buurt leefbaarder maken, zodat iedereen zich er prettig voelt. Daarom wordt de aanleg van het warmtenet ook gebruikt om de straten op te knappen. Verder kijken we naar portieken, gevels en binnenterreinen. Suzanne van de Kuilen-Jansen: “Met bewoners uit destraten Patio en Pergola die zich hebben opgegeven om mee te denken over de toekomst van hun buurt bespreken we de komende tijd wat veiligheid en leefbaarheid voor hen betekent. Samen kijken we hoe we de buurt ook op die onderdelen kunnen verbeteren.” De planning is ambitieus: rond de zomer van 2023 moeten de straten in Patio en Pergola klaar zijn. Het gaat erom dat mensen zich prettig, veilig en betrokken voelen in de Kersenboogerd en lekker kunnen leven in hun buurt.”

Kijk voor meer uitleg over (de aanleg van) het warmtenet in de Kersenboogerd op: www.warmtenethoorn.nl. Op www.hoornkersenboogerd.nl staat informatie over het programma Kansen voor de Kersenboogerd en de verschillende projecten

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category