Impasse in bouw appartementen hoek Nieuwstraat/Oude Haven Medemblik

MEDEMBLIK – Het terrein ligt na de verwoestende brand van 1 september 2007 en de daarop volgende sloop van het voormalige Chinees Restaurant op de hoek van de Nieuwstraat / Oude Haven in Medemblik braak en is bepaald geen schilderij voor de binnenstad van Medemblik.

Toeristen die vanaf het station komen zien als eerste het braakliggend terrein met een paar bomen en in de zomer onkruid. Voor de brand stond het pand al jaren leeg en woonden er soms krakers in. Tot de bewuste avond van 1 september toen een groep jongeren uit Medemblik het pand binnendrongen en ruzie kregen met de kraker die daar woonde en 1 van de jongeren, die flink wat alcohol hadden genuttigd, brand stichtte in het pand.

Het uitgebrande bouwval en de grond werden gekocht door een makelaar uit Medemblik met de bedoeling om daar appartementen te gaan vestigen. Al enige tijd ligt er een positief standpunt vanuit de gemeente Medemblik op het principeverzoek dat is ingediend door de eigenaar om op deze plek een gebouw met 3 appartementen en een deel maatschappelijke functie te gaan bouwen.

Tot enige tijd geleden toen de eigenaar de wethouder vroeg of het ook mogelijk is om het aantal appartementen van 3 naar 6 te verhogen. De gemeente Medemblik heeft dit onderzocht maar gelet op de parkeernorm bleek dit niet haalbaar.

Vier appartementen is wel mogelijk maar dan komt de maatschappelijke functie die ook in het gebouw een plek gaat krijgen deels te vervallen, iets dat dan weer voor de eigenaar niet haalbaar/wenselijk is. Hierdoor is het project nu in een impasse gekomen.

De Stadsraad van Medemblik heeft al eerder de gemeente Medemblik gevraagd wat zij er nu van vinden, de uitstraling van het terrein is geen plaatje maar omdat het terrein in particuliere handen is speelt de gemeente hier geen rol in. Wel geeft de gemeente Medemblik de Stadsraad de kans om samen met de omwonenden met de eigenaar te gaan praten om te kijken of er geen verbetering mogelijk is.

Deel dit artikel