RTV West-Friesland

Bedrijven

Intermaris kiest voor sloop en nieuwbouw woningen Hart van Hoorn-Noord

HOORN – Intermaris is van plan om de  woningen in de Liornestraat, Sapmastraat, Clement Maertenszstraat, Vijandtstraat en Johannes Poststraat te vervangen door nieuwbouw. Dit betekent dat ze deze woningen wil slopen. De definitieve beslissing daarover valt begin 2023. Als de sloop doorgaat moeten alle bewoners verhuizen naar een andere woning. Stadsvernieuwingsurgentie en recht om terug te keren

De bewoners worden dan ‘stadsvernieuwingsurgent’. Dat betekent dat zij voorrang hebben op andere woningzoekenden en via Woonmatch West-Friesland een geschikte woning kunnen vinden. Als de nieuwbouw klaar is, hebben zij het recht om terug te keren, maar zij kunnen er ook voor kiezen om in de woning te blijven wonen waar ze naartoe zijn verhuisd.

Sloop en nieuwbouw zorgt voor woningen van goede kwaliteit en lagere woonlasten
De afgelopen periode onderzocht Intermaris verschillende mogelijkheden. Zoals renovatie met verduurzaming of slopen van de woningen en deze vervangen door nieuwbouw. Hieruit is duidelijk geworden dat slopen van de woningen en deze vervangen door nieuwbouw zorgt voor woningen van goede kwaliteit, lagere energielasten, meer woonplezier en verbetering van de wijk. Deze doelen zijn niet haalbaar als de woningen gerenoveerd worden. De woningen zijn hiervoor te verouderd en in een te slechte staat.

Inloopbijeenkomsten in De Zaagtand en oproep om mee te denken
Intermaris begrijpt dat het voor bewoners vervelend is om te horen dat we van plan zijn hun woning te slopen en dat er veel vragen zijn. Daarom organiseert zij 10 en 11 mei inloopbijeenkomsten in de Zaagtand. De bewoners ontvingen hiervoor een uitnodiging. Tijdens de inloop bijeenkomst gaat Intermaris graag persoonlijk met de bewoners in gesprek om hun vragen te beantwoorden.

Met de bewonerscommissie en andere bewoners, die zich aanmelden om mee te denken, gaat Intermaris in gesprek over het sociaal plan en over de leefbaarheid. Het streven is het sociaal plan eind dit jaar vast te stellen. Daarna volgen persoonlijke gesprekken met de bewoners over hun wensen en mogelijkheden. Als alles verloopt volgens planning, worden de eerste woningen in 2025 gesloopt.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen