Inwoners Hoorn kunnen reageren op de nieuwe omgevingsvisie

HOORN – Nog tot en met zondag 28 november kan iedereen reageren op de concept omgevingsvisie voor Hoorn. In de omgevingsvisie staan de keuzes die de gemeente Hoorn moeten maken, om ook in de toekomst een sterke, gezonde en levendige stad te zijn. Het vinden van een goede balans tussen groei van de stad en leefbaarheid staat centraal in de concept omgevingsvisie.

Stip op de horizon

De omgevingsvisie is de zogenoemde ‘stip op de horizon’ bij het uitwerken van plannen en ideeën in Hoorn. In de concept omgevingsvisie maken we keuzes over onze omgeving. Om ook in de toekomst een gezonde en levendige stad te kunnen zijn, met voldoende voorzieningen en werkgelegenheid, moeten veel nieuwe woningen worden gebouwd. Veel van deze nieuwe woningen zullen worden gebouwd in de directe omgeving van de binnenstad, het ziekenhuis en de beide stations. Wonen dichtbij zorg, openbaar vervoer en de binnenstad is namelijk aantrekkelijk voor zowel jong als oud. Er is gezocht naar een manier om als stad verantwoord te groeien. Dat wil zeggen: wel meer woningen, werkgelegenheid en voorzieningen, maar met behoud (en waar mogelijk versterking) van bestaande kwaliteiten. Dus: voldoende groen en water, ruimte om op een goede manier om te gaan met klimaatverandering en duurzaamheid, een goede openbare ruimte die uitnodigt tot beweging en ontmoeting.

De concept omgevingsvisie is het resultaat van een uitgebreid proces met inbreng van de gemeente, de raad, inwoners, ondernemers, lokale en regionale (keten)partners en maatschappelijke organisaties van Hoorn. Het is nu nog een conceptversie waarop iedereen kan reageren. De gemeenteraad neemt naar verwachting in februari 2022 het besluit over de definitieve versie.

Reageren op de visie

Tot en met zondag 28 november 2021 kan iedereen reageren op de concept omgevingsvisie. Een reactie (zienswijze) geven kan op verschillende manieren:

  • via het online reactieformulier
  • door het sturen van een e-mail naar toekomsthoorn@hoorn.nl met als onderwerp ‘reactie concept omgevingsvisie’
  • door het sturen van een brief naar gemeente Hoorn, postbus 603, 1620 AR Hoorn. Schrijf op de envelop: ‘reactie concept omgevingsvisie’.
  • als u liever mondeling een reactie geeft, maak dan een afspraak via 0229 25 22 00.

Vragen over de visie? Kom naar een van de inloopmomenten

Heeft u na het lezen van de concept omgevingsvisie vragen over de visie? Of wilt u meer informatie over het geven van een reactie? Er zijn twee inloopmomenten waar iedereen langs kan komen om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de projectleiders van de omgevingsvisie. De inloopmomenten zijn op:

  • woensdag 3 november van 19.00 tot 21.00 uur.
  • dinsdag 16 november van 13.00 tot 15.00 uur.

Deze inloopmomenten zijn in de raadszaal van het stadhuis. De ingang van de raadzaal zit aan de achterkant van het stadhuis bij het parkeerterrein.

Deel dit artikel