Inwoners Hoorn worden opgeroepen mee te denken aan nieuwe wandel,- en beweegroutes

HOORN – Inwoners van Hoorn wordt hun mening gevraagd over wandelroutes in de gemeente. Tot 29 april kunnen eigen initiatieven en ideeën worden aangedragen om het bestaande netwerk van wandel- en beweegroutes uit te breiden. De gemeente zal een aantal routes financieel ondersteunen en samen met de initiatiefnemer aanleggen. Uiterlijk 1 juni 2022 zal een projectteam besluiten welke routes ondersteund worden.

Nieuwe routes of verbeteren bestaande routes

Er is al een heel netwerk van wandelroutes, beweegroutes en thematische routes in de gemeente Hoorn te vinden. Maar er zijn ook veel gebieden waar nog volop kansen liggen. De gemeente Hoorn moedigt daarom de komst van meer routes aan en roept de stad op om te komen met initiatieven. Het verbeteren van een bestaande route met bijvoorbeeld wegwijzerbordjes en informatieborden is ook mogelijk. Belangrijk is dat de routes een verrijking zijn voor het bestaande netwerk en dat de kans groot is dat de route veel gebruikt zal gaan worden.

Indienen van initiatieven en ideeën

Tot 29 april 2022 kunnen ideeën voor routes ingediend worden via het platform van Voor een mooie Stad op www.vooreenmooiestad.nl/routes. Op deze pagina staat een overzicht van alle bestaande routes en de routes die reeds gepland staan om aan te leggen. Ook staan er handige tips om zelf een route uit te stippelen.

Bewegen is gezond

Hoorn is bij uitstek de ideale stad om lekker in te wandelen en te bewegen. Zo kun je bijvoorbeeld genieten van de rust en de natuur, leer je meer over de historie in de oude binnenstad of kun je lekker bewegen met een beweegroute in de wijk. Sporten en bewegen dragen bij aan geluk, gezondheid, sociale cohesie en gaan eenzaamheid tegen. Daarom stimuleert de gemeente inwoners om vaker te sporten en te bewegen.

Deel dit artikel