Inwoonster Parkwijk Medemblik ziet voor haar ogen brug worden gesloopt

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik heeft bij het perceel Parklaan 9a in Medemblik de brug laten slopen om te laten vervangen voor een dam met een duiker. Liesbeth Mol-Spijker doet haar verhaal aan de redactie en laat weten dat het toch wel pure kapitaalvernietiging is.

Vandaag ben ik thuis aan het werk en mijn hele huis begint te schudden. Er blijken sloopwerkzaamheden uitgevoerd te worden i.o.v. de gemeente Medemblik. De werkzaamheden zijn gestart zonder dat de vergunning van het Hoogheemraadschap onherroepelijk is. Deze heeft vergunning afgegeven per 20-09-2021 en hier is nog bezwaar op mogelijk.
Er wordt een brug die eigendom is van de gemeente Medemblik gesloopt op kosten van de gemeente Medemblik en vervangen door een dam met duiker. De huidige bereikbaarheid van het perceel is goed zoals te zien op bijgevoegde foto’s. Hoezo een bredere doorgang nodig.

Tekst loopt door onder de foto

Foto aangeleverd

Liesbeth Mol-Spijker heeft haar ongenoeg ook duidelijk gemaakt aan de gemeente Medemblik en de gemeenteraad, in een brief aan beiden schrijft zij: “Gezien de enorme financiële tekorten wordt er aan kapitaalvernietiging gedaan door de gemeente Medemblik. De brug, toegang voor alleen Parklaan 9a te Medemblik dient, is in prima staat en dient alleen de toegang tot het perceel 9a. De gemeente heeft de opdracht aan J.Koper gegeven om deze brug te slopen en te vervangen voor een dam met duiker. De bewoners willen graag een bredere doorgang naar hun perceel. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend aan het bedrijf J. Koper begin 2019 voor deze wijziging.
De brug die ongeveer 10 meter verderop ligt en moet voorzien in de doorgang van het schelpenpad dat de functie heeft van openbare weg is, is in slecht staat. Deze brug over het schelpenpad is zeker 20 cm verzakt in 1 hoek. Hierdoor ligt deze brug helemaal scheef. Hier heeft iedereen last van die het openbare schelpenpad gebruikt naast de Parksingel in Medemblik. Aan deze verzakte brug wordt niets gedaan.

Tekst loopt door onder de foto’s

Het is weer een bijzondere keuze van de gemeente Medemblik om deze brug te vervangen voor een dam met duiker op kosten van de gemeente. De bomen die langs de brug stonden zijn ook verwijderd. Is dit ook op kosten van de gemeente geweest?,” aldus Liesbeth Mol-Spijker.

Deel dit artikel