Iraanse jongeren verblijven legaal in voormalig zorgcentrum Almere Opperdoes

OPPERDOES – De Dorpsraad Opperdoes zette vraagtekens bij de komst van Iraanse jongemannen naar het voormalige zorgcentrum Almere in Opperdoes. In Almere worden vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen en de dorpsraad vond het vreemd dat hier ook deze jongemannen tussen zitten.

De Dorpsraad Opperdoes vroeg daarom ook het college om opheldering over deze groep asielzoekers en of zij ook het traject die alle asielzoekers moeten gaan volgen, en welk verband er is tussen de groep Oekraïners en de groep Iraniërs.

Lees ook: Oekraïense vluchtelingen Opperdoes blijken uit Iran te komen en mannen te zijn

In een reactie zegt het college van Medemblik: ‘Het verband tussen Iraanse mensen en de oorlog in Oekraïne is dat dit mensen zijn die tot 24 februari 2022 rechtmatig in Oekraïne verbleven, alsmede hun gezinsleden. Daarmee valt deze doelgroep (derdelanders) onder de Handreiking ‘Gemeentelijke Opvang Oekraïners’ (hierna: GOO) en kunnen ze worden opgevangen. Deze doelgroep, met rechtmatig verblijf in Oekraine, kunnen aanspraak maken op dezelfde rechten en voorzieningen als personen met de Oekraïense nationaliteit.

Over de asielprocedure zegt het het college: ‘Als het de doelgroep betreft als hierboven benoemd dan hoeven ze niet de asielprocedure in. Voor Iraniërs die hun identiteit en nationaliteit niet kunnen aantonen, en waar op basis van documenten niet evident aantoonbaar is dat ze rechtmatig hebben verbleven in Oekraine, mogen niet verblijven in de gemeentelijke opvanglocatie. Deze personen kunnen asiel aanvragen bij de IND in Ter Apel of de keuze maken terug te keren naar hun thuisland. Dit gebeurt eventueel onder begeleiding van de Dienst Terugkeer & Vertrek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ook over de duur van het verblijf is het college duidelijk: ‘De termijn op onze website sluit aan bij de bestuursopdracht vanuit het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Noord- Holland Noord. De gemeenten zijn gevraagd om opvangcapaciteit te organiseren voor de duur van 6 maanden. Aan deze huidige bestuursopdracht geeft het college van B&W invulling. Bij een intensivering of een verlengingsopdracht vanuit de veiligheidsregio gaan wij met belanghebbenden in overleg.

Het college belooft de dorpsraad om haar actief te blijven informeren over de stand van zaken over de vluchtelingen uit de Oekraïne.

Deel dit artikel