Ironman door gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – In het weekend van 24 tot en met 26 september vindt het evenement IRONMAN Westfriesland plaats in onze regio. Deze drie dagen staan helemaal in het teken van de triatlon. De route loopt zondag van 9.00 tot 14.00 uur mogelijk langs uw huis. In dat geval heeft u al eerder een brief van de gemeente Medemblik ontvangen. De plattegrond waarop de routes zijn aangegeven, vindt u (ook) op www.bewoners.ironman.nl. Om de onderdelen goed en veilig te laten verlopen, is de route alleen toegankelijk voor deelnemers.

Wat betekent dit voor u?

Naast een grandioos sportspektakel brengt het event voor bewoners, ondernemers en bezoekers ook een aantal verkeers- en parkeerbeperkingen met zich mee. Wij willen u vragen hier rekening mee te houden. Natuurlijk doen we er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Spoedeisende zorg blijft voor alle inwoners gegarandeerd. Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over het vrijhouden van nood- en calamiteitenroutes. Parkeren langs de route is tijdens de afsluitingen mogelijk, maar het op- en afrijden van de route is niet toegestaan. De politie ziet hierop toe.

Gedurende het hele weekend verwelkomt IRONMAN Westfriesland deelnemers vanuit de regio, Nederland en zelfs daarbuiten. Wilt u hen aanmoedigen met uw straat, buren of wijk, dan roepen wij u van harte op om met stoepkrijt op de straten aanmoedigingen te schrijven, de straat te versieren en/of op de dag langs de route te staan/zitten om de deelnemers aan te moedigen.

Heeft u nog vragen?

De organisatie van IRONMAN Westfriesland is in handen van IRONMAN Nederland. De gemeente Medemblik en de provincie Noord-Holland ondersteunen dit sportfestijn. Meer informatie over oversteekplaatsen, wegafsluitingen en afsluittijden, plattegronden, omleidingsroutes en de straten die deel uitmaken van de routes vindt u op www.bewoners.ironman.nl.

Deel dit artikel