Jongerenpanel SED willen prominentere plek aankomende raadsperiode

SED-GEMEENTEN – Het Jongerenpanel SED vertegenwoordigd alle jongeren die in de SED-gemeenten wonen en proberen via het jongerenpanel deze groep inwoners in de SED-gemeenten een stem te geven. Om dat beter te kunnen realiseren wil het panel dat de gemeenteraad na de verkiezingen jongerenparticipatie een prominentere plaats gaat geven.

Verkiezingspunt Jongerenpanel SED

Jongeren hebben steeds vaker zorgen over financiën, werk en huisvesting. Het lokale beleid dat ontwikkelt wordt op sociaaleconomisch of ruimtelijk gebied heeft effect op de kansen en mogelijkheden van jongeren. Om te voorkomen dat jongeren onevenredig gedupeerd worden is het van belang om jongeren actief uit te nodigen en uit te dagen om mee te denken over die beleidskeuzes; om dit tot stand te brengen betrekt het Jongerenpanel graag het Jongerenpanel SED bij dergelijke keuzes.

Het panel heeft daarom een voor hun een paar belangrijke speerpunten kenbaar gemaakt aan de gemeenteraden:

  1. Het Jongerenpanel praat niet over jongeren, maar met de jongeren zelf door het Jongerenpanel SED te betrekken in beleidskeuzes die deze doelgroep raken. Om jongeren te betrekken in de keuzes die voor hen gemaakt worden zullen zij vanaf nu het jongerenpanel SED raadplegen.
  2. Om de ideeën van jongeren meer aandacht te geven, wil het Jongerenpanel hen een stem geven en mee laten denken bij  ingrijpende beleidskeuzes die deze doelgroep treffen.
  3. Het Jongerenpanel de stem van jongeren meer aandacht geven door het Jongerenpanel SED in te zetten om te adviseren rondom beleidskeuzes die voor de jongeren van toepassing zijn.

Het Jongerenpanel is een initiatief van Jong Westfriesland in Actie (JWF in Actie) in samenwerking met de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED). Het doel van het Jongerenpanel is om de betrokkenheid van jongeren binnen de gemeenten en lokale organisaties en verenigingen te verhogen en meer jongeren lokaal een stem te geven.

De leden van het Jongerenpanel denken mee over onderwerpen die betrekking hebben op de lokale jeugd. Denk aan jeugdhulp, duurzaamheid en huisvesting. Daarnaast ondersteunt het Jongerenpanel lokale organisaties bij het opzetten van toffe initiatieven voor de jeugd!

Weten waar het Jongerenpanel zich op dit moment mee bezighoudt? Volg ze op Instagram voor het laatste nieuws.

Deel dit artikel