Kabinet komt met maatregelen om alcoholgebruik en roken aan banden te leggen, ‘Nederland moet gezonder’

WEST-FRIESLAND – Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat het gebruik van alcohol, roken, maar ook fastfoodketens aan banden leggen. ‘De recente cijfers over roken, overgewicht en alcohol, bewegen en mentale gezondheid laten zien dat de urgentie om vol door te gaan met preventie hoog is. Er is nog veel te doen om een gezonde generatie in 2040 waar te maken. Waar mogelijk moeten we extra stappen zetten voor de gezondheid van iedereen,’ schrijft Van Ooijen in een brief aan de Tweede Kamer.

Tabaksontmoediging – een rookvrije generatie

In het Preventieakkoord is afgesproken toe te werken naar een rookvrije generatie in 2040. Dit is een samenleving waarin kinderen rookvrij kunnen opgroeien. Zij zien daarin bijna niemand roken en worden ook niet worden blootgesteld aan tabaksrook. Concreet betekent dit dat in 2040 geen kinderen of zwangere vrouwen meer roken en maximaal 5% van de volwassenen.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen

Ik vind het zeer belangrijk dat kinderen in een rookvrije en nicotinevrije omgeving kunnen opgroeien. Hiervoor is een breed pakket van tabaksontmoedigingsmaatregelen nodig, waaronder de accijnsverhoging op rookwaren die in het Regeerakkoord is afgesproken, maar ook door het aantal verkooppunten van rookwaren verder te verminderen, het stoppen met roken makkelijker te maken en bijvoorbeeld nog eens kritisch naar de huidige leeftijdsgrens te kijken,’ aldus de staatssecretaris.

Maar ook gaat het kabinet maatregelen nemen om het gebruik van suiker fors te verminderen door met een suikerbelasting te komen. Van Ooijen schrijft in de brief aan de Tweede Kamer: ‘In het Regeerakkoord is afgesproken dat de belasting wordt verhoogd op niet-alcoholische (fris)dranken (en bier, zodat we niet minder accijns betalen over bier dan over fris) en verkennen we hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de btw op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen. Ook maken we bindende afspraken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen. Om de dagelijkse voedselomgeving gezonder te maken, verken ik de wettelijke mogelijkheden om een gezonde voedselomgeving te bevorderen.’

Schadelijk alcoholgebruik – naar een andere sociale norm voor alcoholgebruik

In de brief gaat de staatssecretaris ook uitgebreid in op het gebruik van alcohol en met welke maatregelen het kabinet gaat komen, door o.a. de accijnzen op alcohol fors te verhogen. ‘De komende periode verken ik hoe we de ongezonde keuze voor alcohol moeilijker kunnen maken. Ik wil komen tot bewezen effectieve maatregelen en verwacht op die manier ook de sociale norm ten aanzien van alcohol te veranderen,’ aldus Van Ooijen.

De dagelijkse voedselomgeving moet gezonder.

Ook wil het kabinet de opkomst van de fastfoodketens aan banden gaan leggen. Voor deze bedrijven wordt het moeilijker om een nieuw fastfoodrestaurant te gaan openen. ‘ In het Preventieakkoord is afgesproken toe te werken naar vermindering van het aantal Nederlanders met overgewicht (naar 38% in 2040 ten opzicht van verwachte groei naar 62% in 2040). Nu heeft ongeveer 50% van de Nederlanders overgewicht, dit is de afgelopen 3 jaren stabiel gebleven.

Voedselconsumptie, wat we eten, wordt onder meer sterk beïnvloed door onze voedselomgeving[1]. De verleiding tot (ongezond) voedsel is in de fysieke en online omgeving overvloedig aanwezig. Dit wordt ook wel een ‘obesogene leefomgeving’ genoemd. De dagelijkse voedselomgeving moet gezonder.’ besluit de staatssecretaris in de brief.

Deel dit artikel