Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van 12 halfvrijstaande en 8 rijwoningen op het perceel Bouwplan Weide Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK-OOST – De gemeente heeft op 20 oktober 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000747 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van 12 halfvrijstaande en 8 rijwoningen op locatie Bouwplan Weide even nr. 14-32 en oneven nr. 23-41, kavels 1-10 en 26-35 in Zwaagdijk-Oost te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen: bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Deel dit artikel