RTV West-Friesland

WF7

Koggenland start uitbetaling eenmalige energietoeslag voor lagere inkomens

KOGGENLAND – In mei ontvangen de huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag van € 800. Dit is een eenmalige uitkering.

Inwoners die een uitkering ontvangen via WerkSaam Westfriesland hoeven dus geen aanvraag in te dienen. Zij zijn bij de gemeente bekend en krijgen de eenmalige energietoeslag in mei automatisch uitgekeerd. Dit geldt ook voor inwoners die in 2022 recht hebben op bijzondere bijstand en voor inwoners die een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. Let op: de uitbetaling vindt tussen 3 en 31 mei 2022 plaats.

Aanvraagformulier op www.koggenland.nl

Voor alle inwoners met een laag inkomen, die voldoen aan de criteria, geldt dat ze een aanvraag kunnen indienen. U kunt het aanvraagformulier online invullen. De aanvraagformulieren liggen ook bij de balie op het gemeentehuis.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen