Vogelpestcrisis (Aviaire influenza); Brief regering; Uitbraak van Vogelgriep op een pluimveebedrijf in Tzummarum in de provincie Friesland

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Tweede Kamer der Staten-Generaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen friesland
  2. kst-28807-188
  • Onderwerp: Landbouw | Dieren
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/kst/28807

 

Omschrijving:

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 maart 2015 Op een pluimveebedrijf in Tzummarum in de provincie Friesland is op 26 maart 2015 een uitbraak van vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) van de H7-variant vastgesteld. Het betreft waarschijnlijk laagpathogene aviaire influenza (LPAI). Het bedrijf heeft één stal met een uitloop. Op het bedrijf zijn 22.000 legkippen gehuisvest. Met deze brief bericht ik u over deze besmetting en de maatregelen die ik heb getroffen. Vogelgriep Vogelgriep is een ziekte bij vogels en pluimvee. Hoogpathogene vogelgriep (HPAI) is de meest ernstige vorm; deze gaat gepaard met grote sterfte onder pluimvee en verspreidt zich zeer snel. HPAI heeft daarom grote gevolgen voor de pluimveesector. Daarnaast kan HPAI een risico voor de volksgezondheid vormen. HPAI is daarom bestrijdingsplichtig in de Europese regelgeving. LPAI is een mildere vorm met meestal slechts geringe ziekteverschijnselen. Omdat LPAI H5- en H7-varianten in pluimvee kunnen muteren naar een hoogpathogene vorm, zijn ook deze bestrijdingsplichtig. Monitoring en early warning In Nederland worden op commerciële pluimveebedrijven met regelmaat monsters genomen die worden onderzocht op vogelgriep (reguliere monitoring). Daarnaast bestaat er een systematiek waarbij dierenartsen bij bepaalde ziekteverschijnselen, die kunnen wijzen op vogelgriep, monsters inzenden voor onderzoek (early warning). Voor vogelgriep geldt een meldplicht bij een verdenking. De monsters van dit bedrijf waren genomen in het kader van de early warning. Deze monsters reageerden positief. Daarop zijn officiële monsters genomen door de NVWA en zijn deze onderzocht door het Centraal Veterinair Instituut (CVI). Het CVI heeft de besmetting met H7 vandaag (26 maart 2015) bevestigd. Maatregelen besmette bedrijf, beperkingsgebied en screening De milde H7-variant is bestrijdingsplichtig. Het bedrijf zal daarom zo snel mogelijk worden geruimd. Er wordt een beperkingsgebied met een straal van één kilometer rondom het besmette bedrijf ingesteld. Bij het instellen van het beperkingsgebied wordt uitgegaan van natuurlijke grenzen, zoals wegen. Binnen dit gebied is één ander pluimveebedrijf aanwezig. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Binnen het beperkingsgebied zijn de standaardmaatregelen van kracht die worden ingesteld bij een besmetting met een LPAI. Er geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Ook geldt in dit 1-kilometergebied een ophok- en afschermplicht voor commercieel gehouden pluimvee. Het beperkingsgebied en de daaraan gekoppelde maatregelen kunnen in principe 21 dagen na de voorlopige ontsmetting worden opgeheven.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie rtvwestfriesland.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen