Kwijtschelding schulden gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire Medemblik

MEDEMBLIK – Het kabinet heeft afgelopen 18 januari 2021 besloten dat de schulden voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire bij de Belastingdienst en Toeslagen en andere publieke uitvoeringsorganisaties worden kwijtgescholden. Tijdens de jaarvergadering van de VNG is een voorstel aangenomen om ook de gemeentelijke vorderingen van deze gedupeerden kwijt te schelden.

Wel hebben de gemeenten de VNG opgeroepen om eerst voor een juridische grondslag te zorgen en voor de gemeenten financiële zekerheid te geven. Hiervoor zal de Verzamelwet hersteloperaties Toeslagen (VHT) in het leven worden geroepen, deze wet zal na verwachting januari 2022 in werking treden. Het Rijk en de VNG riepen in juni de gemeenten in Nederland op om vooruitlopend op deze wet alvast de publieke schulden van gedupeerden kwijt te schelden.

Het college van Medemblik heeft WerkSaam nu verzocht om de gemeentelijk vorderingen in het kader van de algemene bijstand kwijt te schelden. Het college zegt dat kwijtschelden van schulden de gedupeerde ouders rust gaat geven en dat door dit besluit invorderingsambtenaren ambtshalve schulden kunnen kwijtschelden, maar de bevoegdheid voor het kwijtschelden van vorderingen algemene bijstand ligt bij WerkSaam. Voor private schulden zal na verwachting later dit jaar nog een andere aanpak komen.

Deel dit artikel