RTV West-Friesland

Foto aangeleverd
Bedrijven

Liander investeert tot en met 2024 €3,5 miljard euro in het elektriciteitsnet

NOORD-HOLLAND – Die enorme uitbreiding van het elektriciteitsnet is nodig om tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag naar elektriciteit en de grootschalige teruglevering van groene stroom aan het net.

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die over het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie en agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken en bedrijfsterreinen steeds meer elektriciteit.

Samenwerking essentieel

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. In het Investeringsplan 2022 – 2031 beschrijft Liander de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de gas- en elektriciteitsnetten. Hierin laat Liander op transparante wijze zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. Een belangrijke stap, omdat Nederland aan het begin van een langjarige verbouwing staat om de energietransitie mogelijk te maken. Een verbouwing waarbij meer nodig is dan alleen uitbreiding van het elektriciteitsnet.

De energietransitie vraagt vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen aan een slimme, efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem. Liander wil dat klanten tijdig de capaciteit en energie krijgen die ze nodig hebben. Dit vraagt forse uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Om die uitbreiding te kunnen realiseren, is samenwerking met veel partijen noodzakelijk. Liander vraagt daarom Rijksoverheid, provincies, gemeenten, woningcorporaties en bedrijven om samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst en zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan over hun plannen. Infrastructuur die nodig is voor het elektriciteitsnet, zoals kabels en transformatorhuisjes, krijgt alleen dan vanaf het prille begin de benodigde ruimte in omgevingsplannen.

Ruim 50 nieuwe elektriciteitsstations, 6500 kilometer extra kabel

In het Investeringsplan beschrijft Liander concreet de grote uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de gas- en elektriciteitsnetten voor de volgende drie jaar. Ook staat in dit plan wat er op hoofdlijnen moet gebeuren voor de periode 2025 tot 2031.

In de periode 2022 – 2024 investeert Liander naar verwachting €3,1 miljard in het elektriciteitsnet om knelpunten te verhelpen en voorkomen. De netbeheerder heeft €357 miljoen begroot om het gasnet in stand te houden en €142 miljoen voor netgerelateerde investeringen zoals voor de transformatie naar een digitaal net. Liander verwacht de komende drie jaar onder meer ruim 5.100 km middenspanningskabels en 1.400 km laagspanningskabels te leggen, en bijna 2.400 nieuwe transformatorhuisjes te plaatsen.

In de periode tot 2031 verwacht Liander 56 nieuwe elektriciteitsstations te bouwen en er circa 100 uit te breiden. Naast investeringen in uitbreiding van het net zullen slimme oplossingen zoals congestiemanagement ingezet worden om knelpunten te voorkomen en een mogelijke investering in het net te voorkomen.

Liander investeert in Noord-Holland

Liander voorziet dat tot 2031 circa 57 van de 92 elektriciteitsstations in Noord-Holland overbelast raken als de netbeheerder niets doet. Om knelpunten te verhelpen en voorkomen neemt Liander in de provincie de komende drie jaar twee nieuwe elektriciteitsverdeelstations en extra capaciteit op twaalf bestaande stations in gebruik. Daarnaast legt de netbeheerder ruim 2.100 km extra elektriciteitskabel in Noord-Holland en plaatst het 945 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket in Noord-Holland voor de komende drie jaar bedraagt ruim €1,3 miljard. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland, Liander werkt op diverse plaatsen al aan de voorbereidingen.

Voor Amsterdam heeft Liander samen met TenneT en de gemeente het Ontwikkelingskader 2035 opgesteld. Hierin staan de grote uitbreidingsinvesteringen in de stad beschreven.

Onderstaande infographic geeft een overzicht van locaties waar Liander in Noord-Holland tot en met 2031 nieuwe stations bouwt en bestaande stations uitbreidt.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen