Medemblik gaat aandacht besteden aan de financiële redzaamheid van jongeren

MEDEMBLIK – Van 28 maart tot en met 1 april is het de Week van het geld. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor de financiële redzaamheid van jongeren in de toekomst. Gemeente Medemblik besteedt aandacht aan dit thema.

Armoede kan iedereen overkomen en geldzorgen zijn er helaas niet alleen bij gezinnen die onder de armoedegrens leven. Hoewel slechts een klein deel van de bevolking langdurig arm is heeft armoede wel grote gevolgen, want het opgroeien in armoede vergroot de kans op armoede op latere leeftijd. Vaak is er dan ook sprake van uitsluiting, op financieel gebied, maar ook op sociaal vlak.

Speciale regelingen in gemeente Medemblik
Een kind dat meer dan de helft van zijn of haar kindertijd in armoede leeft, heeft meer dan 40 procent kans om ook in armoede te leven wanneer hij of zij 35 jaar is. Wethouder Dirk Kuipers: “We zien dat armoede vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven. Als gemeente willen we die cirkel graag doorbreken. We vinden het belangrijk dat kinderen die opgroeien in armoede wel zoveel mogelijk mee kunnen doen met de samenleving. Dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Daarvoor bieden we als gemeente diverse regelingen aan: https://www.medemblik.nl/zorg-werk-en-inkomen/kindregelingen. Tijdens de Week van het geld willen we graag extra benadrukken dat deze regelingen er zijn.”

Van doekoe tot digi
De Week van het geld is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil het platform kinderen en jongeren voorbereiden op financiële redzaamheid in de toekomst. Dit jaar is de elfde editie van de Week van het geld. Omdat de wereld steeds digitaler wordt is het thema van de Week van het geld dit jaar: van doekoe tot digi!

Deel dit artikel