RTV West-Friesland

Algemeen

Medemblik houdt poot stijf, Dorpshuis Abbekerk moet ontstane achterstand gewoon betalen

ABBEKERK – In 2015 besloot de gemeente Medemblik dat vanwege de harmonisatie de leningen van alle dorpshuizen werden kwijtgescholden, weggestreept tegen de subsidie voor de leningen. Maar met betrekking tot dorpshuizen die op dat moment een betalingsachterstand op de lening hadden werd toen gekozen dat deze achterstanden wel betaald moesten worden.

In een reactie op een brief van het bestuur van het dorpshuis in Abbekerk zegt het college: “De betalingsachterstanden stonden en staan los van de beleidskeuzes met betrekking tot het wegstrepen van leningen tegen de subsidie. Hier is één harmonisatielijn in getrokken. Ook bij een ander dorpshuis was sprake van een betalingsachterstand. Met dat dorpshuis hebben wij ook een betalingsregeling getroffen.”

0% rente, en voldoende geld in kas voor terugbetaling

De jaarlijkse aflossing volgens de regeling bedraagt € 6.345,-. De aflossingsperiode is tien jaar. Medemblik berekend in deze regeling geen rente over het openstaande bedrag. Uit de jaarstukken van 2020 blijkt dat de  liquiditeitspositie van het dorpshuis voldoende is om met de aflossing te starten.

De gemeente Medemblik zegt dat hierover altijd transparant is gecommuniceerd en dat de gemeente voortdurend in gesprek is gebleven met het dorpshuisbestuur, maar ook ook dat door de gemeente de belangen van het dorpshuis altijd meegenomen zijn en zorgvuldig zijn afgewogen.

De gemeente Medemblik verzoekt het dorpshuisbestuur dan ook om de betalingsregeling te ondertekenen of het hele bedrag in 1x over te maken.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen