Medemblik houdt poot stijf, geen flexwoningen op locatie Stadtman Medemblik

MEDEMBLIK – Vorig jaar november diende Baetland BV, voorheen DEEN Vastgoed, een verzoek in bij de gemeente Medemblik over de mogelijkheid om op de locatie Stadtman (flex)woningen te bouwen. Na overleg met de Omgevingsdienst kreeg Baetland te horen dat de locatie op voorhand niet geschikt wordt geacht voor woningbouw.

Lees ook: Projectontwikkelaar Stadtmanterrein Medemblik teleurgesteld in opstelling college

De redenen zijn volgens de gemeente Medemblik is dat het geldende bestemmingsplan voor deze locatie die ‘Gemengd-2’ is, waarbij tot een strijdig gebruik in ieder geval wordt gerekend het gebruik van gronden en de bouwwerken voor bewoning. Maar ook is de bouw van (flex)woningen op een geluidgezoneerd industrieterrein geen logische combinatie voor het bereiken van een goed woon- en leefklimaat en de vergunde geluidsruimte op een geluidgezoneerd industrieterrein wordt niet beperkt door de komst van woningen, waardoor aannemelijk is dat er een te hoge geluidbelasting ontstaat op de gevels van de (flex)woningen.

Lees ook: Geluidszone houdt woningbouw Stadtmangronden Medemblik tegen

Maar ook de nabije ligging van een hoge druk gasleiding en eerder uitgebrachte adviezen van de RUD heeft Medemblik doen besluiten dat deze locatie niet geschikt wordt geacht voor woningbouw.

Hieronder het advies van de RUD

[pdf-embedder url=”http://rtvwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/03/Bijlage-1-advies-RUD-1.pdf” title=”Bijlage 1 – advies RUD (1)”]

Deel dit artikel