Medemblik maakt zich medeschuldig aan geïnstitutionaliseerde moderne slavernij

MEDEMBLIK – In de gemeente Medemblik werken en wonen, net zoals elders in Nederland, veel arbeidsmigranten die veelal het werk doen dat de ‘Nederlander’ niet wil doen of niet kan doen. Deze arbeidsmigranten moeten worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Iets dat voor deze groep mensen van aanzienlijk belang is maar niet bewust van is.

Mocht een werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen, of er is sprake van onvrijwillige werkloosheid dan kan de werkgever de werknemer(s) per direct het verblijf ontzeggen, iets dat veelal in het weekend plaatsvind, waardoor het recht op verblijf om als werkzoekende te mogen verblijven wordt ontzegd omdat ze geen adres meer hebben. Het handelen van deze werkgevers gaat tegen alle Europese wetten in ondanks dat deze werkgevers hier wel van op de hoogte zijn.

Werkgevers, maar ook de gemeenten in Nederland en dus ook de gemeente Medemblik, zijn verplicht arbeidsmigranten te voorzien van hun tijdelijke huisvesting. Maar in een brief gestuurd aan de gemeenteraad en het college van Medemblik valt te lezen dat al dan niet bewust de gemeente bij aankomst deze tijdelijke bewoners de correct informatie over haar rechten, op welk moment relevant, met welke documenten, welke procedure, regel, voorwaarden, duur van de aanvraag op de hoogte te brengen.

Half miljard euro aan premiems

De briefschrijver wijst op de half miljard aan premies die deze groep jaarlijks in de staatskas laten vloeien: “Uiteraard bent u op de hoogte van het feit dat de Nederlandse centrale overheid per jaar ongeveer een half miljard int aan premies socialezekerheidswetgeving. Dat arbeidsmigranten op basis van hun arbeidsovereenkomst en verblijfsrecht (art 45 VWU) aanspraak mogen maken op sociale faciliteiten en voorzieningen.” aldus de briefschrijver.

De briefschrijver laat ook ten slot duidelijk weten dat als de gemeente Medemblik niet gaat reageren op zijn brief de gemeente Medemblik zich medeschuldig maakt aan geïnstitutionaliseerde moderne slavernij, en ondanks het feit dat de overheid het voornemen heeft om aanpassingen te doen in de wetgeving BRP haar niet ontslaat  van het het niet respecteren van de EU-wetgeving, deze gaan boven de Nederlandse wetgeving aldus de briefschrijver. “Het biedt de gemeente Medemblik geen excuus om niets te doen en daarmee arbeidsmigranten hun rechten te ontzeggen,’ besluit de briefschrijver , samen met een advocaat een informatiebrochure en beleidsconcept van Aankomst tot Thuiskomst heeft geschreven.

Of de gemeente Medemblik wel eerst even € 3.7500,00 wil overmaken voor zij dit gaan toesturen.

Deel dit artikel