Medemblik verlengd beslissingstermijn omgevingsvergunning Vleetweg Andijk met 6 weken

ANDIJK – De gemeente heeft op 29 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000370 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe kantoorruimte en een werknemersverblijf voor 60 werknemers op locatie Vleetweg 1, 1619PP Andijk te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen: bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Deel dit artikel