RTV West-Friesland

Foto: Maria Godfrida
WF7

Medemblik wijst vier wijken aan als kanswijken voor elektrisch verwarmen

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik stelde eind 2020 de Transitievisie Warmte (TVW) vast. De TVW is het koersdocument naar een aardgasvrije gemeente Medemblik. De TVW benoemt een aantal wijken waarin de gemeente Medemblik kansen ziet om hiermee te starten. Vier van deze wijken zijn kansrijk om over te stappen op elektrische verwarmen.

Uit deze lijst zijn de volgende vier wijken naar voren gekomen:

  • Wognum: Kreeklanden
  • Medemblik: Schepenwijk
  • Wervershoof: Oost
  • Andijk: Centrum

De gemeente Medemblik heeft in 2021 informatie gewonnen bij de bewoners van deze wijken om zo er achter te komen tegen welke belemmeringen de bewoners oplopen en om welke manier zij ondersteuning vanuit de gemeente Medemblik willen. Hieruit is een plan van aanpak uit voort gekomen die de gemeente heeft verwoord in het document ‘Van start in vier kanswijken’. Dit document geeft inzicht in de activiteiten die de gemeente Medemblik de aankomende 2 jaar gaat uitvoeren in deze kanswijken en zo ervaring kan opdoen voor de rest van de gemeente Medemblik.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Samen met de bewoners van de vier wijken werken we aan belangrijke onderdelen die voor veel bewoners nu ontbreken: ontzorging, de juiste informatie en contact met gelijkgestemde bewoners. Dit brengen we samen in een online en offline aanbod. Bewoners krijgen daarbij natuurlijk de ruimte om met eigen initiatieven komen. De gemeente ondersteunt ideeën en projecten van bewoners wanneer nodig of gewenst.”

In de Transitievisie Warmte (TVW) staan uitgangspunten voor de warmtetransitie van de gemeente Medemblik waar betaalbaarheid, realisme en een haalbaar tempo de belangrijkste zijn. Maar ook wil het college een breed draagvlak creëren tussen de bewoners en partijen in de wijk en onder het motto van ‘Niet alles kan en hoeft in één keer’ het tempo waarin de bewoners willen verduurzamen bepalen. Het college beschouwd het nemen van energiebesparende maatregelen om van het gas af te gaan als de belangrijkste eerste stap.

Maar daar is wel een heldere en transparante communicatie bij nodig. Bewoners moeten bijvoorbeeld goed geïnformeerd worden wanneer er activiteiten en acties in de omgeving plaatsvinden. Op die manier worden ze goed aangehaakt op wat er speelt in de wijk. Maar ook de juiste informatie geven helpt bewoners de juiste volgende stap te nemen in het aardgasvrij maken van de woning.

Samen met bewoners

In de brief aan de gemeenteraad schrijft het college ook dat er al samen wordt gewerkt met actieve, meedenkende bewoners van de kanswijken. ‘Een groeiende groep ambassadeurs uit de wijken helpt al met het adviseren bij buren en bekenden. De initiatieven die hieruit voortkomen blijven we stimuleren en faciliteren. Tenslotte werken we nauw samen met de woningcorporaties. Zij hebben woningbezit in de kanswijken, waarvoor ze verduurzamingsdoelstellingen hebben. Hier haken we zo goed mogelijk op aan. En, andersom willen de woningcorporaties ook aanhaken op onze plannen. We hebben aandacht voor het stimuleren van bewustwording bij huurders.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen

G-718ZS7GCQG G-LXZP5RH9MK