Medemblik wil meer gebieden aanwijzen als ecologisch gebied

MEDEMBLIK – Biodiversiteit wordt een steeds belangrijker item voor de gemeenten in Nederland en dus ook voor de gemeente Medemblik. Daarom komt het college met een voorstel richting de gemeenteraad om de buitendienst te laten kijken welke locaties in aanmerking kunnen komen voor ecologisch beheer en op welke locaties dit beheer moet worden aangepast.

Op dit moment kent de gemeente Medemblik 3 gebieden, het Kreekbos, de Ecozone in Wervershoof en Pronkvliet als de drie gebieden waar nu gemonitord wordt. In de plannen van het college gaat men kijken welke gebieden er nog meer gemonitord moeten gaan worden.

De effecten van het beheer op de aanwezige flora- en faunasoorten wordt jaarlijks geëvalueerd. Aan de hand van deze data kan het beheer waar nodig bijgestuurd worden. Daarnaast gaat de gemeente samenwerking aan met partners, waaronder INV. De Gemeente stimuleert op deze manier burgerparticipatie projecten over biodiversiteit.

Om dit allemaal te kunnen bekostigen zal de gemeente Medemblik een budgetneutrale standpunt innemen, de huidige budgetten van openbaar groen zullen worden benut voor ecologisch beheer en zal er worden samengewerkt met externe partners. Voor inrichtingsmaatregelen zal de gemeente Medemblik dan een beroep doen op externe fondsen zoals het Groenfonds en Groen Dichterbij.

Deel dit artikel